Att du har rätt till pengar från Försäkringskassan om du blir sjuk eller får barn är känt för de flesta. Likaså att du kan få arbetslöshetsersättning om du är med i a-kassan och mister jobbet. Avtalsförsäkringarna har fack och arbetsgivare kommit överens om och är pengar utöver de breda socialförsäkringarna. För att komma åt ersättningen måste du anmäla till Afa försäkring.
– Det är många som missar 
att anmäla. När vi ringer runt till medlemmar och informerar om försäkringarna stöter vi på personer som till exempel varit sjuka och inte anmält, men som kan få pengar eftersom man kan anmäla tillbaka i tiden, säger Micke Orava, som är projektanställd försäkringsinformatör på Fastighets region Ost.
Den som har varit sjuk
mer än 14 dagar i rad kan få 10 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten från dag 15 till dag 360 i sjukperioden.
– Det kan röra sig om tusenlappar som man kan få från försäkringen, så de som får veta detta blir oftast väldigt tacksamma, säger Micke Orava.
Som föräldraledig kan du få ett föräldrapenningtillägg på 10 procent under sex månader. Båda föräldrarna kan få ersättning.
– Tillägget gäller för en period per barn, så då ska man förstås ansöka för den längsta perioden ifall man är föräldraledig i flera perioder, tipsar Micke Orava.

Han uppmanar också
alla som skadat sig i jobbet att anmäla det till Afa försäkring.
– Många som gjort sig illa i jobbet men inte behövt stanna hemma tänker inte på att anmäla skadan. Du har kanske trampat snett, skurit dig, sträckt ut ryggen eller slagit dig i huvudet. Det kanske inte känns så farligt just då, men du kanske kan få problem på sikt. Då är det jättebra ifall du anmält.
Den som skadar sig på jobbet kan få hjälp av skyddsombudet att skriva en skaderapport. Den ligger till grund för att bedöma om arbetsskadeförsäkringen TFA kan betalas ut.
– Man kanske tror att det är svårt att få ersättning, men jag brukar säga: Sök och försök! Du kan aldrig få mer än ett nej.

Så ska du göra om lönen inte kommer i tid.

Städare – så ska du göra om du inte får din lön i tid

Så funkar det

Här är försäkringarna

AGS
: När du är sjuk mer än 14 dagar i rad.
TFA
: När du skadar dig i jobbet.
AGB: 
När du blir uppsagd och är över 40.
TGL/AGL: 
Om du dör före 65.
FPT
: När du är föräldraledig.

Läs mer om avtalsförsäkringarna här.
Klicka här om du surfar med mobilen.