1. Missa inte försäkringspengar

Det finns försäkringar som gäller alla på en arbetsplats där Fastighets har kollektivavtal. De ger till exempel extra pengar till den som är sjukskriven eller föräldraledig. Den som är över 40 år och blir uppsagd kan också ha pengar att hämta.

Fler försäkringar gäller för dig som är medlem i facket: till exempel hemförsäkring, olycksfallsförsäkring för fritiden, barnlivförsäkring samt sjuk- och efterlevandeförsäkring, den sista om du inte tackar nej.

2. Försäkra dig ännu mer

Dessutom kan fackmedlemmar köpa till ett bredare skydd. Det handlar om olycksfalls-, sjuk- och efterlevandeförsäkring för din partner, barnförsäkring (utan prövning av barnets hälsa).

3. Hjälp i nöden

Har du problem med din anställning eller hur det funkar på jobbet? Undrar du om lön och villkor är rätt? Har du blivit varslad eller uppsagd? Fastighets ombudsmän svarar på dina frågor varje vardag. Numret är 08-696 11 50. 

4. Och om inget händer?

Har du utsatts för något som bryter mot lagar eller avtal på jobbet? Vänd dig först till Fastighets representant på arbetsplatsen eller till din region. Har det gått så långt att lokala och centrala förhandlingar inte hjälper kan det i vissa fall bli fråga om rättsliga åtgärder gentemot arbetsgivaren.

Förbundet bestämmer på central nivå om du kan få rättshjälp. I så fall står Fastighets för alla domstolskostnader även om du som medlem förlorar målet. Oftast är det fackens egen juristbyrå, LO-TCO Rättsskydd, som för din talan.

Arbetsdomstolen i Stockholm.

5. När Försäkringskassan trilskas

Du kan också få rättshjälp i tvister som till exempel nekad sjukpenning, sjukersättning eller livränta. Fastighets och LO-TCO Rättsskydd gör en bedömning av ditt fall, och juristerna för din talan om de går vidare.

6. Handla med rabatt

Fastighetskortet heter medlemskortet i förbundet. En del företag erbjuder rabatter till alla som har kortet. Det han handla om allt från glasögon och bredband till resor och gym. Bland erbjudandena finns också ett betalkort utan årsavgift, men med en allriskförsäkring för det som du handlar med kortet

7. Ta ett banklån

Medlemmar i Fastighets och de andra LO-förbunden kan låna upp till 350 000 kronor i en bank utan krav på säkerhet. Räntan ska vara schyst och amorteringstiden ligger på högst tolv år. Det ingår ett skydd som betalar en del av din lånekostnad om du blir arbetslös eller sjuk. Det finns också ett skydd som löser lånet om du avlider innan du fyller 65 år.

8. Studera mera

Fastighets och LO har utbildningar för den som vill veta mer om allt från arbetarrörelsens historia till hur man agerar som skyddsombud eller möter arbetsgivaren i en förhandling. Förbundets kurser är gratis för medlemmar och kan gås på arbetstid. För de tvärfackliga utbildningarna i LO:s regi kan du söka stipendium eller få arvode som täcker din förlorade lön.

Under coronapandemin hålls de flesta kurser digitalt.

9. Gå på bio

Om du värvar en arbetskamrat eller någon annan till Fastighets får du en biobiljett.

Fastighetsfolket.

10. Sist men inte minst

Tio gånger om året får du Fastighetsfolket hem i brevlådan. Och på tidningens sajt hittar du nyheter i stort sett varje dag.