Berätta, vad gör du som försäkringsinformatör?

– Jag ser till att mina medarbetare på jobbet får veta hur avtalsförsäkringarna fungerar. Sedan ringer jag också runt till nya och gamla Fastighetsmedlemmar i hela regionen. Jag berättar om både avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar.

– Jag hjälper medlemmar att få pengar som de har rätt till, och det är ett jätteroligt uppdrag.

Vilken är den viktigaste försäkringen?

– Grejen är att jag tycker att alla försäkringar är lika viktiga.

Är det någon som medlemmarna ofta missar?

– Ja, både AGS:en och föräldrapenningtillägget. AGS kan ge extra pengar från sjukdag 15, då när försäkringskassan börjar betala sjukpenningen. Och tillägget för föräldralediga ger tio procent extra när de tar ut föräldrapenning från försäkringskassan.

Jag hjälper medlemmar att få pengar som de har rätt till.

Malin Palm, försäkringsinformatör

Har du själv fått hjälp av någon facklig försäkring?

– Ja, faktiskt. När jag först kom in i ett projekt och började ringa medlemmar om försäkringar förstod jag att jag borde anmäla en gammal skada. Jag hade varit sjukskriven i ett halvår fem år tidigare … och nu fick jag en klumpsumma från AGS:en.