– Det känns skönt att vi fick någorlunda upprättelse. Nu är det skönt att ha ett annat jobb, säger en av städarna som inte hade fått ut rätt lön.

Halmstadföretaget KZ service & städ har varit en följetong i Fastighetsfolket. Fastighets har anmält bristande arbetsmiljö och kränkningar till Arbetsmiljöverket. Parallellt har facket drivit krav på uteblivna löner och ersättningar i lokala och centrala förhandlingar.

På väg mot rättegång

En uppgörelse som gick ut på att företaget skulle betala ut löner i efterhand skrevs under i våras. Men då det inte kom några pengar stämde Fastighets företaget, och en rättegång i Arbetsdomstolen hotade. Kraven låg på sammanlagt uppåt 100 000 kronor.

– Då förstod företagaren att det var allvar. Vi nådde en förlikning i somras och medlemmarna fick vad de skulle ha, säger Ewa Edström, central ombudsman på Fastighets.

”Rörig bokföring”

Hon beskriver en bokföring så rörig att det var svårt att klarlägga hur höga kraven skulle vara. Arbetsgivaren hade ibland satt in pengar på anställdas lönekonton och ibland swishat en summa.

– Det gick inte att reda ut helt. Så det fick bli en uppskattning av vad företaget var skyldigt våra medlemmar, säger Ewa Edström och lägger till att ingen av dem jobbar kvar på KZ.

Arbetsmiljön inget ärende

Tidigare denna vecka beslutade Arbetsmiljöverket att lägga ner sitt ärende om arbetsmiljön på KZ service & städ. Annicka Olsson är inspektör på myndigheten och har besökt företaget samt studerat en rad dokument efter att Fastighets regionala skyddsombud hade gjort två olika anmälningar.

I dem beskrevs bland annat hur anställda behandlades kränkande. De tvingades jobba så mycket att det var skadligt för hälsan. Dessutom saknades rutiner för att hantera coronaviruset, enligt anmälningarna.

– Nu bedömer vi att läget inte är akut på företaget, säger Annicka Olsson.

– Antalet anställda har minskat kraftigt. Och vi avskriver ärendet eftersom skyddsombudet har dragit tillbaka sin anmälan.

Inga fackmedlemmar kvar

Victoria Björkman är regionalt skyddsombud i Fastighets region Väst och bekräftar detta:

– Ja, jag drog tillbaka min anmälan eftersom vi inte har några medlemmar kvar i företaget, säger hon.

Det var i december förra året som hon lade två så kallade 6:6a-anmälningar på företaget. Det innebär att skyddsombudet begärde att Arbetsmiljöverket skulle granska arbetsmiljön och antingen kräva en ändring eller stoppa arbetet.

– Ärendet har tagit för lång tid, kommenterar Victoria Björkman nu när myndigheten lägger ner det.

Kan kollas igen

Arbetsmiljöverkets Annicka Olsson säger att det ändå skulle kunna bli en fortsättning på granskningen:

– Vi kan välja att inspektera vilken arbetsplats som helst, och vi tittar ganska ofta på städbolag.

Stopp av farligt arbete

En 6:6a-anmälan gör skyddsombud till Arbetsmiljöverket, som då prövar om arbetet är farligt. Myndigheten avgör sedan ifall arbetsgivaren ska få ett föreläggande om vad som måste göras, eller om arbetet ska stoppas.

Nästa steg är skyddsstopp. Skyddsombud kan besluta att arbetet ska avbrytas, men stoppet är bara tillfälligt. Arbetsmiljöverket bedömer snabbt om förbudet ska gälla eller hävas, efter att arbetsgivaren har begärt detta.