Fastighets regionala skyddsombud Victoria Björkman har gjort två så kallade 6:6a-anmälningar om arbetsmiljön på företaget KZ service & städ. Hon begär att Arbetsmiljöverket ska kräva ändringar eller stoppa arbetet.

– Vi var där i förra veckan för att hämta in information, säger Annicka Ohlsson, inspektör på myndigheten.

Anställda pressas

Victoria Björkman har konstaterat att hon aldrig sett något liknande på någon annan arbetsplats. Flera före detta anställda har också berättat om hur de har pressats och ifrågasatts på arbetsplatsen.

Efter en 6:6a-anmälan kräver Arbetsmiljöverket att det anmälda företaget ska redovisa hur arbetsmiljön fungerar. Inspektören vill se dokument och handlingsplaner. I KZ-fallet gjorde myndigheten ett besök på plats i förra veckan.

Fyra frågor från myndigheten

KZ:s ledning hade fyra raka frågor att svara på vid inspektionen. Företaget hade fått frågorna i förväg:

1. Hur undersöker och riskbedömer ni arbetsförhållandena när det gäller smittrisker?

2. Hur undersöker ni fortlöpande arbetsförhållandena när det gäller organisatoriska och sociala faktorer? Vi vill se skriftliga rutiner.

3. Hur har ni gått tillväga i er senaste undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Vi vill se en dokumenterad riskbedömning och eventuell handlingsplan.

4. Hur ser mål och rutiner ut för hur ni arbetar med arbetsanpassning och rehabilitering för era arbetstagare?

Krävs på besked

Resultatet av Arbetsmiljöverkets besök blev att vd:n får två veckor på sig att skicka in handlingar som ska ge svar på frågorna. Därefter avgör myndigheten om företaget ska få krav på sig att ändra på något, och i så fall vad som måste göras för att arbetsmiljön ska bli bra.

Det heter att företaget får ett föreläggande. Med ett sådant kan det följa ett vite, det vill säga ett krav på pengar om företaget inte följer kraven.

”Vd:n förstår inte”

Fastighets regionala skyddsombud Daniel Liebst som var med på inspektionen hade inte varit inkopplad i ärendet tidigare:

– Mitt första intryck är att vd:n nog vill göra rätt, men att hon inte förstår hur det ska gå till, säger Daniel Liebst.

Samtidigt pågår en process om lönerna på KZ, där Fastighets driver medlemmarnas ärenden. Fastighets stämmer städföretaget inför tingsrätten för att anställda har fått för lite i lön, lönen har kommit för sent och fel summor har betalats in i skatt.

Så stoppas farligt arbete

En 6:6a-anmälan gör skyddsombud till Arbetsmiljöverket, som då prövar om arbetet är farligt. Myndigheten avgör sedan ifall arbetsgivaren ska få ett föreläggande om vad som måste göras, eller om arbetet ska stoppas.

Nästa steg är skyddsstopp. Skyddsombud kan besluta att arbetet ska avbrytas, men stoppet är bara tillfälligt. Arbetsmiljöverket bedömer snabbt om förbudet ska gälla eller hävas, efter att arbetsgivaren har begärt detta.