Victoria Björkman, Fastighets regionala skyddsombud, har aldrig sett något liknande på någon annan arbetsplats.

– Ingenting verkar stämma på det här företaget. Chefen skickar sms mitt i natten med nästa dags schema. Hon skickar väldigt kränkande mejl och sms till våra medlemmar. Hon ber en sjuk anställd att försöka få sin läkare skriva ut medicin, eftersom hon själv inte hinner gå till doktorn och få ett eget recept.

Victoria Björkman har anmält förhållandena till Arbetsmiljöverket och begärt att myndigheten ska kräva ändring eller stoppa arbetet.

Ingenting verkar stämma på det här företaget

Victoria Björkman, regionalt skyddsombud

Fastighetsfolket har intervjuat flera anställda som bekräftar bilden, samtliga sjukskrivna.

– Jag klarar inte mer nu. Chefen pressar oss så hårt att det inte går. Jag är sjukskriven, men chefen ifrågasätter hela tiden om jag är sjuk, säger en av dem.

Städaren låter Fastighetsfolket läsa ett långt mejl från sin chef, som kom klockan 04.40 en måndagsmorgon. Texten vindlar mellan angrepp på anställda och beskrivningar av hur synd det är om chefen själv.

Rehab sköts inte

I de så kallade 6:6a-anmälningarna till Arbetsmiljöverket sammanfattar regionala skyddsombudet Victoria Björkman problem som Fastighets först har tagit upp med vd:n.

• Det saknas kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras.

• Arbetsscheman skickas dag för dag via sms, på dagar, kvällar och nätter.

• Arbetsgivaren har en otrevlig och kränkande attityd i sms:en.

• Rehabilitering sköts inte trots lång och hög sjukfrånvaro på företaget.

Stopp av farligt arbete

En 6:6a-anmälan gör skyddsombud till Arbetsmiljöverket, som då prövar om arbetet är farligt. Myndigheten avgör sedan ifall arbetsgivaren ska få ett föreläggande om vad som måste göras, eller om arbetet ska stoppas.

Nästa steg är skyddsstopp. Skyddsombud kan besluta att arbetet ska avbrytas, men stoppet är bara tillfälligt. Arbetsmiljöverket bedömer snabbt om förbudet ska gälla eller hävas, efter att arbetsgivaren har begärt detta.

I en separat anmälan skriver hon att rutiner, information och förebyggande av risker brister när det gäller coronaviruset och covid-19.

Flera långtidssjuka

– Chefen erkänner aldrig att hon har gjort något fel, säger en annan anställd som också är sjukskriven.

På städarens läkarintyg står det ”oro, stress, extra sömnproblem, dödstankar”.

– Det är vi som får ta smällen medan chefen driver sitt företag vidare.

En tredje anställd, också sjukskriven med diagnoser som stress, utbrändhet, depression och ångest, berättar att läkaren skriver att detta ”beror på chef”.

– Det finns ingen planering eller struktur. Chefen kan stå och skrika att man är dum i huvudet och inte fattar någonting, säger den anställda.

Vd tillbakavisar allt

Företaget heter KZ service & städ. Vd:n kommenterar anmälningarna och de anställdas berättelser under ett långt samtal.

– Jag fattar ingenting, säger hon. I det här företaget är det jag som är mobbad och kränkt.

Hon tillbakavisar alla anklagelser och säger samtidigt att hon inte hunnit sätta sig in i anmälningarna om bristande arbetsmiljö.

– Jag visste inte att anställda gått till facket. Nu blir jag bombarderad, jag hinner inte gå på en förhandling förrän jag blir kallad till nästa. Det ligger papper överallt.

Förhandlingar om löner

Samtidigt pågår en process om lönerna på företaget, där Fastighets driver medlemmarnas ärenden. Nästa steg där är en central förhandling om lönesummor, skatteinbetalningar och försenade utbetalningar.

Arbetsmiljöverket har ännu inte svarat på anmälningarna om bristande arbetsmiljö.

KZ Service och städ

… omsatte 4,7 miljoner kronor 2019.

… hade förra året 9 anställda enligt bokslutet, cirka 25 enligt företagets hemsida, mellan 15 och 20 på avlöningslistan där även inhoppare finns, enligt vd.

… har minst fyra långtidssjukskrivna, enligt de anställda.

… städar kontor, byggen, andra företag och hemma hos privatpersoner.