Det är 21 städare som anmält vad som kallas coronarelaterade arbetssjukdomar, enligt en sammanställning som Arbetsmiljöverket gjort.

Totalt finns det nästan 5000 anmälningar hittills under året och den stora majoriteten av dem kommer från vårdpersonal. Värst drabbade är undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Följt av sjuksköterskor. Därefter hemvårdsbiträden och personliga assistenter, rapporterar Ekot.

Hög risk för städare

Städare är en av de yrkesgrupper som löper störst risk att smittas av covid-19. Folkhälsomyndighetens analys placerar städare och fastighetsskötare högt upp på listan över yrken där risken är som störst. I den jämförelsen var dock personal inom vård och omsorg inte med eftersom de provtagits i större utsträckning än andra.

I juni visade även en analys från danska smittskyddsinstitutet av nästan 237 000 tester i Danmark, att städare och personal i transportsektorn är de två mest drabbade yrkesgrupperna.