Genom att analysera 236 867 test som gjorts i Danmark har det danska smittskyddsinstitutet, SSI, kunnat visa vilka yrkesgrupper som under de senaste månaderna löpt störst risk att smittas med coronaviruset. 

Statistiken visar att det är personer inom transportsektorn som har drabbats hårdast.

Över fyra procent inom den yrkesgruppen har testats positivt för covid-19, skriver tidningen Expressen.

Arbetare hårdast drabbade

Strax därefter kommer lokalvårdare, av de testade har 3,6 procent visat sig vara smittade. 

– Vi talar om arbetare som har varit på jobbet hela vägen genom coronakrisen. Om man exponeras hela tiden, vilket till exempel busschaufförer gör, så är risken att smittas betydligt högre. Det visar de här talen, säger Pernille Tanggaard Andersen, som är professor i folkhälsa vid SDU, Syddansk Universitet, till tidningen Fagbladet3F

Bland offentligt anställda inom administration har bara 1,86 procent av de testade konstaterats vara smittade. 

– Det är tydligt att det är de yrkesgrupper som har hållit hjulen rullande som har blivit sjuka, samtidigt som tjänstemännen stannat hemma, säger Pernille Tanggaard Andersen.

Fler borde haft skyddsutrustning

Inom sektorn social- och sjukvård har 3,25 procent av de testade visat sig vara smittade. Men av de inom sektorn som arbetar inne på sjukhus är siffran 6,05 procent. 

Den förhållandevis låga siffran för de inom social- och sjukvårdssektorn som arbetat utanför sjukhus kan förklaras med att det är en grupp som redan sedan tidigare har varit väl skyddade, enligt Pernille Tanggaard Andersen. 

– Om vi ska lära oss något av den här pandemin är det att nästa gång vi drabbas är det inte bara personer inom social- och sjukvårdssektorn som ska ha tillgång till skyddsutrustning och utbildning i att skydda sig. Det kan rädda liv, säger hon.