Vissa röda dagar infaller samma veckodag varje år, andra hamnar på olika veckodagar olika år. Nationaldagen infaller alltid den 6 juni, och i år är det på en lördag. 

Annandag pingst föll bort som helg

När Nationaldagen blev röd dag ersatte den Annandag pingst som helgdag. Eftersom Annandag pingst alltid var på en måndag, kan det innebära att det kan bli en extra arbetsdag jämfört med tidigare de år som Nationaldagen nu infaller på lördagar och söndagar. Därför parterna på arbetsmarknaden gjort uppgörelser för att kompensera för detta.

Avtalen har olika lösningar

I många kollektivavtal innebär det att få en extra ledig dag med lön vid ett annat tillfälle. Det gäller till exempel på Fastigo-avtalet, Serviceentreprenad och Specialservice.

Vad är ett kollektivavtal?

Fack och arbetsgivare kan komma överens om en rad villkor som går utöver de lagar som rör arbetsmarknaden. I avtalet finns överenskommelser om exempelvis lön, ersättning för obekväm arbetstid och arbetstider.

Avtalet kallas kollektivavtal och kan gälla en hel bransch – då kallas avtalet ett centralt avtal – men kan också vara en lokal uppgörelse på ett företag – det kallas lokala avtal. Alla anställda berörs, oavsett om de är med i facket eller inte.

På Arbetsgivaralliansen är nationaldagen en arbetsfri dag. Infaller den på en lördag eller söndag utgår ingen extra kompensation eller ersättning då detta istället kompenserats med en hel ledig dag före Alla helgons dag.

På Samhall kompenseras de anställda istället med en arbetsförkortning med tre minuter i veckan under hela året. 

Hur vet jag vilket avtal jag tillhör?

Fastighets har en rad olika avtal beroende på bransch och vilken arbetsgivarorganisation som arbetsgivarna tillhör. Kollektivavtalen finns på Fastighets sajt, www.fastighets.se

Om du inte vet om ditt företag har kollektivavtal och vilket avtal som gäller kan du fråga ditt fackombud eller kontakta Fastighets regionkontor i den del av landet där du bor.