1. Du har rätt till fem veckor

Semesterlagen ger alla anställda rätt till fem veckors semester per semesterår. Fyra av de fem veckorna har du rätt att ha sammanhängande under juni-augusti.

Du ska få besked om semestern senast två månader i förväg. Först förhandlar arbetsgivaren och klubben eller arbetsplatsombudet om hur ledigheterna ska förläggas.

Finns det inte något ombud så ska arbetsgivaren samråda med dig som anställd. Om ni inte kommer överens är det arbetsgivaren som bestämmer.

Vissa kollektivavtal ger fler semesterdagar än 25.

2. Spara semester till senare

Många vill hellre ha en långsemester under en annan del av året. Ni kan komma överens om det, men arbetsgivaren är inte skyldig att bevilja dig en längre semester annat än under sommarmånaderna.

Vill du spara till en längre ledighet längre fram behöver du inte ta ut alla semesterdagarna. Du kan spara semesterdagar, max fem dagar per år i högst fem år.

3. Hur funkar det för deltidare?

Personer som arbetar deltid har samma semesterrätt som heltidsarbetande. Om du inte arbetar varje dag varje vecka så finns det ett system för att räkna ut antalet nettosemesterdagar. Nettosemesterdagar är det antal semesterdagar som ska förläggas till dagar som skulle vara ordinarie arbetsdagar.

4. Får jag betalt under semestern?

Du har rätt till semesterlön under förutsättning att du tjänat in betald semester. Då har du din ordinarie lön plus semesterlön och ett semestertillägg. Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal räknas semesterlönen ut på lite olika sätt, fråga din klubb eller arbetsplatsombud vad som gäller hos dig.

5. Vad händer om jag blir sjuk?

Om du blir sjukskriven ska du meddela det direkt till arbetsgivaren. Då kan du få ta ut semestern under annan tid i stället. Du kan behöva läkarintyg för att styrka att du varit sjuk.

6. Får jag semester vid tidsbegränsat jobb?

Om du jobbar på visstidskontrakt och under tre månader så har du inte rätt till semester. Då får du i stället semesterersättning med 12 procent.

7. Ny på jobbet

Om du är nyanställd har du kanske inte hunnit tjäna ihop betalda semesterdagar. Du har ändå rätt att vara ledig 25 dagar obetalt, om du börjat anställningen före den 31 augusti. I annat fall har du rätt till fem dagar.

På en del arbetsplatser har man förskottssemester, alltså att du får betald semester innan du tjänat in den. I så fall är du återbetalningsskyldig om du skulle sluta på egen begäran inom fem år. Om du arbetat mer än fem år på företaget blir du inte återbetalningsskyldig.

Och du kan aldrig bli återbetalningsskyldig om du skulle sägas upp på grund av arbetsbrist.

Lagen ger dig rätt till semester.

Rätten att vara ledig finns inskriven i semesterlagen.

Semesteråret löper från 1 april ett år till 31 mars följande år. Motsvarande tid året före kallas intjänandeår.

Kollektivavtalen för Fastighets avtalsområden finns på www.fastighets.se

Vet du inte om din arbetsgivare har kollektivavtal eller vilket avtal som gäller? Kontakta Fastighets regionkontor i den del av landet där du bor.