Varje år presenterar Arbetsmiljöverket siffror för hur många som anmält att de blivit sjuka och skadats på jobbet. Efter att antalet anmälda arbetssjukdomar minskat i tre år vänder nu siffrorna uppåt igen. Siffrorna för 2019 visar att totalt 10 600 anmäldes, det är en ökning med 1 700 anmälningar på ett år.

Statistiken visar också att kvinnor är extra utsatta för att bli sjuka av sina jobb. Nästan dubbelt så många kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet jämfört med män.

”Stort mörkertal i Fastighets yrken”

Sett till andelen sysselsatta i varje bransch så kom flest anmälningar om arbetssjukdomar från tillverkningsindustrin, offentlig förvaltning samt vård och omsorg. Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson tror dock inte att man ska dra alltför stora växlar på ökningen av antalet anmälningar.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets

– Jag hoppas att det snarare handlar om att vi blivit bättre på att anmäla när någon blir sjuk av jobbet. Flest anmälningar görs i tillverkningsindustrin, där IF Metall är stora och inom Kommunals yrkesgrupper, inom vård och omsorg. Det här är två fackförbund med hög organisationsgrad, och det tror jag kan spela in. Tyvärr är jag rädd att vi har ett stort mörkertal inom Fastighets yrkesgrupper, säger Torbjörn Jonsson.

Svaga fack leder till få anmälningar

Även inom Fastighets yrkesgrupper har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat något under 2019. För gruppen städare, där även fönsterputsare ingår, var antalet anmälda arbetssjukdomar 253 under 2019, att jämföra med 230 året innan.

Den vanligaste orsaken till att städare blir sjuka av jobbet är ergonomisk belastning, som att arbeta med tunga lyft eller i dåliga arbetsställningar.

Inom städ har en vi en väldigt hög andel osäkra anställningar och också många migrantarbetare. Då är det inte alltid självklart att man vågar anmäla.

Torbjörn Jonsson, Fastighets.

Antalet städare som var med om en olycka på jobbet ökade också något förra året, 1158 arbetsolyckor anmäldes jämfört med 1134 året innan. Den vanligaste orsaken till att städare skadade sig på jobbet var fallolyckor. Torbjörn Jonsson tror dock att det verkliga antalet städare som skadas och blir sjuka av sina jobb är betydligt högre.

– Inom städ har en vi en väldigt hög andel osäkra anställningar och också många migrantarbetare. Då är det inte alltid självklart att man vågar anmäla. Dessutom har vi som fackförbund för få medlemmar och för få klubbar. Det gör att vi inte kan nå ut och hjälpa till tillräckligt mycket med att anmäla sjukdomsfall och skador på grund av jobbet, säger han.

Så ser det ut i fastighetsbranschen

För anställda inom fastighetsverksamhet minskade antalet arbetssjukdomar något under 2019. Under 2019 anmäldes 96 arbetssjukdomar, att jämföra med 105 året innan. Antalet anmälda arbetsolyckor var i stort sett oförändrade för anställda inom fastighetsverksamhet.

Stressen gör städare sjuka

Att städare blir sjuka av en för tung ergonomisk belastning är ingen nyhet. Men enligt Torbjörn Jonsson är det ofta en kombination av flera faktorer som skapar sjukdomsfallen.

– Det finns ofta en koppling till för hög arbetsmängd och stress. Även om städare vet hur de ska arbeta säkert för att inte slita ut sig så hinner de helt enkelt inte, säger han.

Vad behöver göras för att färre ska bli sjuka av jobbet?
Arbetsgivarna behöver steppa upp sin arbetsmiljökunskap, de kan inte skjuta ifrån sig ansvaret. Hos mindre arbetsgivare är kunskapen ibland skrämmande låg. Det tillsammans med ovilja att samarbeta med facket får de här allvarliga konsekvenserna. Det är både en kunskapsfråga och en attitydfråga, säger Torbjörn Jonsson.