Försäkringskassan och förvaltningsrätten sa båda nej till att klassa den 45-årige industriarbetarens diskbråck som arbetsskada. Men kammarrätten gav mannen rätt, vilket ger honom rätt till livränta, alltså ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av en arbetsskada.

Något som Dagens Nyheter var först med att rapportera om.

Diskbråck har varit en stängd dörr

Diskbråck har tidigare inte klassats som arbetsskada, om det inte berott på en direkt olycka. Även fast det finns forskning som visar att tunga arbetsmoment kan orsaka ryggbesvär, rapporterar DN.

– Det här är väldigt glädjande. Det har länge varit en dörr som är helt stängd. Har det stått diskbråck har vi direkt tänkt att det här är kört. Nu behöver det inte vara så längre, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman med ansvar för försäkringar och arbetsmiljö på Fastighets förbundskontor.

Vanligt med ryggbesvär för städare

En rapport från Afa försäkring från år 2019 visar att städare har den största risken av samtliga yrkesgrupper att drabbas av led- och ryggsjukdomar. 752 städare av båda könen i privat sektor hade långa sjukfall på grund av muskuloskeletala diagnoser, där diskbråck ingår, under 2017.

Den unika domen kan leda till att fall med diskbråck som kommer in kan granskas noggrannare och i förlängningen ge fler personer livränta.

Det är något som kan gynna Fastighets medlemmar.

– Det är inte ovanligt att vi får in ärenden om diskbråck, säger Torbjörn Jonsson.

Kan få fler ärenden om livränta

Oftast gäller ärendena som kommer från Fastighets medlemmar nekad sjukpenning. Det är inte lika vanligt att söka hjälp för nekad livränta, inte bara gällande diskbråck utan generellt, enligt Torbjörn Jonsson.

– Tyvärr är det inte så många medlemmar som tycker att det är mödan värt att vända sig till facket efter att ha fått en nekad arbetsskada, säger ombudsmannen.

Där har förbundet något att jobba på, säger han.

– Vi har varit dåliga på att ha tentaklerna ute på arbetsplatserna för att fånga upp ärendena. Vi har färre drivande skyddsombud och försäkringsinformatörer än vad vi har haft längre tillbaka i tiden. Det är något som vi måste bli bättre på.