Totalt sett drog LO-TCO Rättsskydd 189 miljoner kronor åt fackförbunden och dess medlemmar under år 2019, vilket är 36 procent mer än år 2018.

Fastighets var ett av de förbund som fick in mer pengar under år 2019 jämfört med föregående år. 3,8 miljoner kronor jämför med 1,3 miljoner kronor år 2018.

– Det beror i huvudsak på att vi har haft mycket löneindrivningar. Alltså flera medlemmar som inte har fått ut sin lön som vi har hjälpt, säger Dan Holke, LO-TCO Rättsskydds chefjurist.

Samhallanställd fick ersättning

Ett stort ärende där en anställd på Samhall fick rätt till 1,8 miljoner i sjukpenning och sjukersättning har också dragit upp totalsumman.

– Annars är det ofta livränteärenden som drar in mest pengar till förbunden, men så är det alltså inte i Fastighets fall i år, säger Dan Holke.

Ersättning från rättsfall 2019 (miljoner kronor)

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Antal nyanmälda ärenden 2019

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Färre ärenden om livränta

Även om ersättningssiffrorna har ökat sedan förra årets rekordlåga siffror så är de långt ifrån en nivå som var vanlig i början av 2010-talet.

Då låg ersättningsnivåerna stadigt kring 300 miljoner kronor, ungefär 100 miljoner mer än dagens nivå, rapporterar Arbetet.

Enligt Dan Holke beror det på att LO-TCO Rättsskydd får in betydligt färre ärenden om livräntor än tidigare. Livränta innebär alltså ersättning för förlorad arbetsinkomst på grund av en arbetsskada, och det är just där de stora pengarna finns. 

Orsaken är att Försäkringskassans prövningar av livräntor minskat kraftigt de senaste åren, berättar chefsjuristen för Arbetet.

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Saco-förbund.

Under 2019 fick juristerna in sammanlagt 1 009 nya ärenden. 1 100 ärenden avslutades. Rättsfallen som avslutades under året gav drygt 189 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.