Vid tvister som rör försäkring eller arbetsrätt, och som behöver prövas i domstol, anlitas jurister från LO-TCO Rättsskydd. Under 2018 avslutades 33 sådana ärenden för Fastighets räkning, vilket gav totalt 1,3 miljoner kronor i ersättning till medlemmar.

Det är lika många ärenden som året innan – men den sammanlagda ersättningssumman till medlemmarna blev bara knappt hälften. 2017 fick Fastighets medlemmar totalt 3,1 miljoner kronor i ersättning.

Rapport: Försäkrings­kassans bedömningar rättsosäkra

Nyheter

Anmärkningsvärda siffror

Drygt hälften av ärendena rörde försäkringstvister  – och ingen av de vanns till någon medlems fördel.
– Jag måste dubbelchecka så att det inte blivit något konstigt i statistiken, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO, som tycker statistiken är överraskande.

Men siffrorna verkar stämma, vilket är anmärkningsvärt eftersom LO-TCO Rättsskydd vanligtvis brukar vinna helt eller delvis i 40 procent av fallen som rör försäkringsärenden, berättar Holke.

Dan Holke, chefsjurist på arbetsrättsbyrån LO-TCO Rättsskydd

Hon anses helt arbetsför

Arbetsrätt

Hårdare och tuffare linje

Chefsjuristen tror att en förklaring är att nästan samtliga av försäkringstvisterna för Fastighets räkning under 2018 har handlat om sjukförsäkringen. Sådana är svåra att vinna.
– Det lustiga är att det är exakt samma regler, men Försäkringskassan har nu skärpt sin praxis. Då har även domstolarna tyvärr visat stor lyhördhet för den tuffa linjen, säger Dan Holke.