Pernilla Kling, fastighetsskötare på Marks bostad i Kinna, har fått en ständig följeslagare på jobbet: rullatorn Hjulia. Utan Hjulia, en samarbetsvillig arbetsgivare och stöd från sina arbetskamrater skulle hon inte klara av att arbeta.

”Jag önskar Försäkrings­kassan skulle lyssna på läkarna”

Arbetsrätt

Nu kämpar hon på med 75 procent, för att få ekonomin att gå ihop.
– Som det är nu har jag inget liv utanför jobbet. Jag jobbar sex timmar om dagen. Jag kommer hem kanske 14.30 och går en kort sväng med hundarna. Sedan gör jag middag och går jag och lägger mig, säger hon.

Pernilla Kling har under många år haft artrosbesvär och för ett par år sedan gjorde hon en dubbel höftprotesoperation för att slippa värken. Men i stället för att bli bra har problemen och värken flyttat sig till musklerna.
– Jag kan göra enklare hyresgästbesök, men jag kan inte stå på en stege. Och jag kan göra avvikelserapporter och beställningar och annat sådant som mina kolleger helst vill slippa, säger Pernilla Kling medan hon packar rullatorn full.

Städa trappor kan hon också, så länge hon får tid på sig och gör det på sitt eget sätt. Inne i trapphuset tar hon trappräcket och moppskaftet som stöd.
Alternativet att stanna hemma och vänta på att bli bättre, eller att gå ner i tid finns inte eftersom hon inte får någon sjukpenning.

Efter jobbet är Pernilla Kling helt slut. En kort promenad med hundarna och middag är allt hon orkar med, sedan går hon och lägger sig. ”Jag har inget liv utanför jobbet”, säger hon.

Försäkringskassan bedömer att hon har hundra procent arbetsförmåga i ett yrke som ”normalt förekommer på arbetsmarknaden”.
Pernilla Kling frågar sig vilket jobb det skulle vara.
– Efter operationen har jag ont i rumpan och det gör att jag har svårt att sitta längre stunder, så det är inte ett alternativ att hitta ett kontorsjobb, säger hon och fortsätter:
– Jag är utbildad fastighetsskötare, det här är det jag kan och det jag vill. Och hade jag inte haft tryggheten från jobbet hade jag gett upp för länge sedan.

Pernilla Kling har fått hjälp genom Fastighets att överklaga Försäkringskassans beslut med juristhjälp från LO-TCO Rättsskydd.
I den första instansen, Förvaltningsrätten, blev det avslag. Med en komplettering till läkarutlåtandet ska ärendet överklagas till Kammarrätten.

Det var när Försäkringskassan började tillämpa striktare regler år 2016 som ökningen av personer som nekas sjukpenning tog fart. På ett år dubblerades antalet. Det har också lett till att fler överklagar och söker rättshjälp. Förra året anmälde Fastighets 42 nya ärenden till fackens arbetsrättsbyrå LO-TCO Rättsskydd, jämfört med 30 året innan.

Och trenden med fler inkomna försäkringsärenden är lika för många förbund. Bara från LO-förbunden kom förra året sammanlagt 852 nya anmälningar till rättsskyddet, och de flesta gäller just sjukpenning. Totalt sett innebär det en rekordstor ökning av just denna typ av ärenden.
– Vi har 2017 haft en ökning med 76 procent av antalet ärenden på enheten för försäkringsrätt och det beror på Försäkringskassans nya hårda praxis att avslå ansökningar om sjukpenning och sjukersättning. Det är inte så att reglerna har ändrats, de är exakt desamma som tidigare, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst.

Enligt Fastighets är det en strid ström av samtal från desperata medlemmar som nekas ersättning.
– Problemet är att vi har regler och en Försäkringskassa som inte ser till människorna, säger Gunnel Blom, fackligt ombud och försäkringssamordnare i Fastighets region väst.

Fler samtal om indragen sjukpenning

Arbetsmarknad

Hon berättade redan i slutet av 2016 i en intervju i Fastighetsfolket om en ökning av antalet samtal om indragen eller avslagen sjukpenning. Och trenden har fortsatt.
– I början blev jag ledsen men nu är jag framför allt förbannad på systemet och att man inte ser att det måste till en förändring, säger hon och fortsätter:
– Låt en människa vara sjuk! Låt läkarna bedöma arbetsförmåga och låt deras åsikt spela roll.

Cecilia Udin är nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.
Hur kan ni göra en annan bedömning än läkarna?
– Försäkringskassan gör en bedömning utifrån ansökan som har lämnats in och läkarintyget. Vi tittar på aktivitetsbegränsningar och arbetsförmåga utifrån personens arbete. Efter sex månader gör vi bedömningen mot hela arbetsmarknaden. Villkoren i sjukförsäkringen ändras ju längre sjukfallet pågår, säger Cecilia Udin.

Hon påpekar att 97 procent får ja vid första ansökan om sjukpenning.
Men som du sa ändras villkoren ju längre sjukfallet pågår.
– Metoden vi använder är beslutad sedan tio år tillbaka av riksdagen och i den framgår att arbetsförmågan ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader om det inte är stor sannolikhet att man kan återgå i sitt vanliga arbete inom ett år, säger Cecilia Udin.

Efter 180 dagars sjukskrivning prövar Försäkringskassan arbetsförmågan mot ”normalt förekommande arbete”. Men både fack, politiker och andra, däribland LO-TCO Rättsskydd, menar att Försäkringskassan tolkar begreppet för strikt och att det blir rättsosäkert när arbetsförmågan prövas mot en fiktiv arbetsmarknad, i stället för mot konkreta jobb.

Rättsskyddet driver under våren två ärenden i Högsta förvaltningsdomstolen där målet är att få svar på hur begreppet ska tolkas.
Enligt Cecilia Udin välkomnar Försäkringskassan domarna och utredningen. Hon menar hon att Försäkringskassan har skäl för bedömningarna.
– Efter sex månader ska vi titta på om man kan klara ett normalt förekommande arbete. Vi tolkar det som att vi ska göra bedömningen utifrån om personen klarar till exempel ”ett fysiskt lättare arbete” och inte utifrån ett arbete som faktiskt finns, säger hon.

Samtidigt, efter kritiken mot Försäkringskassans bedömningar, har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regeringen beslutat att tillsätta en utredning. Den ska bland annat undersöka hur begreppet normalt förekommande arbete används. Men bland annat Vänsterpartiet och LO har kritiserat att utredningen saknar konkreta åtgärder.
– Det saknas väldigt mycket konkret och man pratar i svepande termer kring att man ska se över hur man jobbar. Men det här är ett problem där man måste ha konkreta lagförslag och lägga fram konkreta åtgärder för att få det att fungera mycket bättre än det fungerar i dag, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson till tidningen Arbetet.

Rättshjälp

När ett beslut som överklagats hos Försäkringskassan får avslag kan Fastighets ta steget vidare och hjälpa till att formulera en rättshjälpsansökan till LO-TCO Rättsskydd för att få juridisk hjälp att pröva ärendet i domstol.