Ny statistik från Afa försäkring visar att risken för allvarliga arbetsolycksfall är högre för sysselsatta i åldern 56–64 år än för åldersgruppen 26–55 år.

Fallolycka vanligt för kvinnor

– Den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt olycksfall för åldersgruppen 56–64 år är en fallolycka. Nästan hälften, 45 procent, av olyckorna för kvinnor i åldern 56–64 år är en fallolycka i samma nivå. Motsvarande siffra för män är 24 procent, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

– Kvinnor i åldern 56–64 år har en 1,8 gånger högre risk att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall än kvinnor i åldern 26–55 år. Motsvarande siffra för män är 1,4.  

Statistiken från Afa försäkring är baserad på försäkringsärenden som rör arbetstagare på arbetsplatser med kollektivavtal. För LO-arbetare är det TFA-försäkringen för arbetsskador och AGS:en för sjukfrånvaro som gäller. Rapporten 56+ i arbetslivet tittar på 670 789 långa sjukfall under perioden 2007–2018 och 127 413 arbetsskador under perioden 2007–2018.

Psykisk diagnos vanlig för yngre

När det gäller långa sjukfall är risken högre att drabbas för dem som är äldre. Orsakerna är också andra än för de yngre.

– Den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen för 56–64-åringar är muskuloskeletala sjukdomar, som exempelvis smärta i leder och rygg. I de yngre åldersgrupperna är psykiska diagnoser vanligare, säger Anna Weigelt.

Rapporten visar hur arbetsolyckorna och sjukdomarna drabbar olika yrkesgrupper bland de äldre.

Städare bland de mest drabbade

I privat sektor har försäljare inom handeln samt städare och fönsterputsare flest sjukfall bland kvinnor. Bland männen toppar sjukfallen inom metallindustrin och övrig industri och yrkesförare.

När man ser till överrisken för sjukfrånvaro jämfört med yngre är även manliga städare och fönsterputsare bland de yrken som är drabbade. Risken för äldre manliga fastighetsskötare är också högre än för yngre – men den är lite lägre än genomsnittet för äldre.

När det gäller arbetsskador bland äldre kvinnor är de mest drabbade undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. På andra plats kommer städare och fönsterputsare.

Ökad risk för fastighetsskötare

Bland männen är det flest arbetsolyckor inom de stora yrkesgrupperna industri och yrkesförare. Fastighetsskötare är en mindre yrkesgrupp, men ändå med bland yrkena med många allvarliga olycksfall. Även här är det större risk att drabbas för äldre fastighetsskötare än för yngre.

Statistiken presenterades på ett seminarium om äldre i arbetslivet.

Eva Vingård, forskare i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet betonade hur viktigt det är att äldre finns kvar på arbetsmarknaden.

–Det är viktigt för individerna och arbetsplatserna, men också för samhället. Både av demografiska skäl, att befolkningen blir allt äldre och för att upprätthålla välfärden. Därför behöver vi ta hand om seniorerna, inte minst när det gäller arbetsmiljön. Och för den grupp som inte kan jobba längre måste det finnas en värdig exit, sa Eva Vingård.