Städaren skadade ryggen på jobbet när hen skulle slänga tunga sopsäckar. Men trots att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att erbjuda rehabilitering fick hen ingen hjälp från sin arbetsgivare Compass Group.

Compass Group erbjöd inte företagshälsovård, och när städaren skulle börja jobba ett par månader efter arbetsolyckan blev hen satt på samma tunga städområde. Trots läkarintyg om att hen inte klarar vissa tunga arbetsuppgifter, och trots fackets påstötningar.

Facket: ”Företaget har fina policys, men följer dem inte i praktiken”

Compass Group hade inte heller gjort en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan, trots Fastighets påtryckningar. Företagets brister gjorde att Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets, gjorde en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Det värsta tycker jag är att man inte har lyssnat på sin personal för att tillsammans se hur man hade kunnat anpassa arbetet efter arbetsskadan.

Veronica Boström
Veronica Boström, regionalt skyddsombud för Fastighets.

– Det fanns så mycket brister i hur man hade agerat. Företaget har fina policys, men de följde dem inte i praktiken. Det värsta tycker jag är att man inte har lyssnat på sin personal för att tillsammans se hur man hade kunnat anpassa arbetet efter arbetsskadan. Det tycker jag är bedrövligt, säger Veronica Boström.

Vite från Arbetsmiljöverket

Även Arbetsmiljöverket ansåg efter en inspektion på arbetsstället att rutinerna för arbetsanpassning och rehabilitering inte följts. Nu har verket beslutat att Compass Group måste genomföra en rad åtgärder, annars får de betala ett vite på 50 000 kronor. Åtgärderna måste vara genomförda senast den 10 december. 

Bland annat ska företaget säkerställa att rutinerna för rehabilitering och arbetsanpassning tillämpas i verksamheten. Företaget ska också informera arbetstagarna om rutinerna för olycksfall, tillbud och rehabilitering. Compass Group vill i dagsläget inte uttala sig om fallet eller vilka åtgärder de har gjort för att åtgärda bristerna.

– Vi varken kan eller får uttala oss om ett enskilt fall. Men vi arbetar med den plan vi har lagt utifrån Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande och rapporterar till dem inom angiven tid, skriver Nina Lindblom, kommunikationsansvarig på Compass Group, i ett mejl till Fastighetsfolket.

Arbetsgivaren ska erbjuda rehabilitering

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas arbetsmiljö och har ett långtgående ansvar att rehabilitera och erbjuda arbetsanpassning till dem som varit sjukskrivna.

Den första juli förra året skärptes reglerna ytterligare. Då blev arbetsgivarna skyldiga att upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete för den personal som varit sjukskriven i 30 dagar. Planen ska innehålla anpassningsåtgärder och rehabiliteringsinsatser.

Viktigt att höra av sig i tid om du inte erbjuds rehabilitering

Inför avtalsrörelsen 2020 är ett av de gemensamma krav som LO-förbunden enats om krav på stärkt arbetsanpassning och rehabilitering från arbetsgivarnas sida. Att arbetsgivaren brister i sitt rehabiliteringsansvar är vanligt inom städbranschen, enligt Veronica Boström.

– Vi möter det jätteofta. Trots att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning så struntar de i arbetsmiljölagen. Det är pengarna som styr, säger hon.

Veronica Boström menar att det är viktigt att höra av sig till facket i tid om du skadat dig på jobbet men inte får rätt till rehabilitering.

– Tyvärr väntar många för länge med att höra av sig till facket, ofta har de redan hunnit bli utförsäkrade. Det är viktigt att höra av sig till facket direkt om du skadat dig på jobbet och arbetsgivaren inte erbjuder rehabilitering. Eller om företaget inte anpassar arbetet efter din skada när du kommer tillbaka från sjukskrivningen, säger hon.