Afa Försäkring har i sin nya rapport gått igenom vilka yrkesgrupper där unga, här definierat som 16-29 år, löper störst risk att bli långvarigt sjukskrivna. Med långvarig sjukfrånvaro menas mer än 90 dagar eller där försäkringsbolaget har beviljat en månadsersättning.

Städare och fönsterputsare i farozonen

Kvinnor i yrkesgruppen städare och fönsterputsare kommer på tredje plats bland yrken där unga har störst risk att bli långvarigt sjukskrivna. Unga kvinnor inom städ och fönsterputsning löper också en klart större risk än sina äldre kollegor, här definierat som 30-64 år, att bli långtidssjukskrivna.

Städare mår sämst av att gå till jobbet

Arbetsmiljö

Män i samma yrkesgrupp löper en klart mindre risk än sina kvinnliga kollegor att bli långvarigt sjukskrivna, men kommer ändå på en femteplats i Afa Försäkrings rapport. De ligger också klart över genomsnittsrisken. Dock löper unga män inom städ och fönsterputsning en något lägre risk att bli långtidssjukskrivna än sina äldre kollegor.

Fler sjuka kvinnor än män

För år 2016 låg antalet långa sjukfall bland kvinnliga unga städare och fönsterputsare på 205 per 1 000 sysselsatta.

Bland männen landar siffran på knappt en tredjedel av de kvinnliga sjukfallen i denna yrkesgrupp: 65 per 1 000 sysselsatta.

Kvinnliga fastighetsskötare nämns inte

Bland fastighetsskötarna ser det desto ljusare ut. Manliga sådana hamnar på en tolfte plats i rapporten, vilket är en bra bit ner på listan över riskgrupper – och med en klart lägre risk än genomsnittet till långvarig sjukskrivning. Risken är även lägre hos de unga manliga fastighetsskötarna än hos de äldre kollegorna.

Kvinnliga fastighetsskötare nämns inte överhuvudtaget i Afa Försäkrings rapport bland riskgrupperna, eftersom försäkringsbolaget endast listar de större yrkesgrupperna bland unga kvinnor.

Psykisk sjukdom vanligaste orsaken

Brist på introduktion – mer regel än undantag för städare

Arbetsmiljö

Vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning bland unga kvinnor är psykisk sjukdom, som till exempel depression. Näst vanligast är sjukskrivning på grund av graviditet och på tredje plats kommer sjukskrivning orsakad av muskuloskeletala sjukdomar, som till exempel ryggsjukdomar och reumatism.

Även bland de unga männen är psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning. Näst vanligast är sjukskrivning på grund av muskuloskeletala sjukdomar och på tredje plats kommer skador orsakade av förgiftningar, dock innefattar dessa inte skador som orsakats i arbetet.

Har ökat över tid – fram tills nu

Afa Försäkring har i sin rapport inte gått igenom inom vilka yrkesgrupper som olika sorters diagnoser är vanligast.

Antalet psykiska diagnoser som leder till långvarig sjukskrivning hos unga har enligt sammanställningen ökat över tid, men den utvecklingen tycks nu vara bruten.

Yrkesgrupper med störst risk för långtidssjukskrivning bland unga

Kvinnor 16-29 år

  • Yrkesförare
  • Övrigt industriellt arbete
  • Städare och fönsterputsare
  • Metallarbete
  • Godshantering och lagerarbete

Män 16-29 år

  • Träindustriarbetare
  • Byggnadsmåkare
  • Övrigt industriellt arbete
  • Byggnadsträarbetare
  • Städare och fönsterputsare

Källa: Afa Försäkring