Undvik hot och våld
på jobbet

Arbetsmiljö

Städning är ett särskilt utsatt yrke och städare har fler anmälda arbetsskador och långtidssjukskrivningar än de flesta andra yrkesgrupper. Därför lanserar den ideella föreningen Prevent nu en utökad version av webbplatsen Allt om städ. Här visas korta filmer som ger råd om hur man med hjälp av arbetsteknik gör städjobbet mindre slitsamt. Webbplatsen introducerar och utbildar nya städare i yrket och vidareutbildar även etablerade städare.

Några nyheter på webbplatsen är hur man ska hantera hot och våld, vad man ska tänka på vid ensamarbete och hur man minskar risken för fallolyckor.

Men även om webbplatsen nu görs mer lättillgänglig och ska fungera lika bra på surfplatta och i mobil som i dator, räcker det inte för att täcka den ständiga brist på introduktion ute på många företag där städarna jobbar, framhåller Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson.
– Hittills har jag inte varit på en enda arbetsplats där städarna har sagt sig ha fått en bra introduktion, berättar Torbjörn Jonsson för Fastighetsfolket.

Något han tror beror på att introduktionen helt enkelt prioriteras bort.

– Arbetsgivarna ska ha checklistor där sådana rutiner tas upp. Men ute på arbetsplatserna finns så många andra problem att hantera, så många bränder att släcka. Så arbetsgivaren genar i de kurvor där det är möjligt, säger Torbjörn Jonsson.

Foto: Maja Brand

”Fönsterputsare behöver arbetsmiljöutbildning”

Arbetsmiljö

Vad gör då facket för att sätta press på arbetsgivarna i denna fråga? 

– Vi har 40 regionala skyddsombud som gör 1 200 arbetsplatsbesök per år. Till det har vi 1000 lokala skyddsombud, säger Torbjörn Jonsson.

Följden av introduktionsbristen kan bli att städarna inte får reda på risker i arbetet, till exempel hur hur de ska städa för att undvika arbetsskador och hur de ska bemöta våld och hot och våld, framhåller han.

Arbetsskadeförsäkringen Afa har ingen uppgift om att våld och hot är särskilt vanligt förekommande bland just städpersonal.

– Men det pratas väldigt mycket om hot och våld bland städare, och jag tror att mörkertalet är stort,  säger Torbjörn Jonsson.

Larry Stewart, arbetsmiljösamordnare i Region Väst, bekräftar att hot och våld då och då förekommer i städarnas vardag.

– En Samhallsanställd hittade till exempel ett skarpladdat gevär på en gräsmatta, en städare knivskars i området Bergsjön i fjol. Narkomaner som kan bli hotfulla lägger sig ofta i källare där lokalvårdare arbetar, säger han, och berättar att en del företag nu har börjat köpa in tjänster från vaktbolag som utbildar städarna i hur de ska undvika situationer där de utsätts för våld och hot.

Stor skaderisk 
bland fönsterputsare

Arbetsmiljö

Enligt Ari Kouvonen, näringspolitisk expert vid arbetsgivarorganisationen Almega Städföretagen, ställer Almega krav på introduktionsprogram för auktoriserade medarbetare.

– Men vi har svårt att säkerställa att det verkligen följs av alla företag, medger han.

Frågan om introduktion kan också ligga i gränslandet för vad Almega får blanda sig i, eftersom bolagen i upphandlingen ska konkurrera på lika villkor, menar Ari Kuovonen. Att en stor del av städpersonalen är utrikes födda och kan ha svårt att förstå språket, kan också försvåra en introduktion, menar han.

– Men om brist på introduktion ute på arbetsplatserna visar sig vara ett problem, ska vi givetvis titta på en lösning, säger Ari Kuovonen.

Webbplats för både städare och den som köper städtjänster

Webbplatsen Allt om städ används av både städare och chefer.

Syftet är att introducera och utbilda nya städare i yrket och vidareutbilda etablerade städare, men även att inspirera och stötta chefer i deras miljöarbete.

Nu utökas versionen av webbplatsen med fler kortfilmer om arbetsteknik, tips om hur man hanterar hot och våld. Upphandlingsguiden- ett stöd för den som ska köpa städtjänster- har också utvecklats och förbättrats för att uppmuntra till mer seriösa upphandlingar.

Nu kan man också översätta alla texter till andra språk via Google Translate.

Allt om städ har utvecklats i samarbete med Kommunal, Fastighets och Almega. Andra som medverkat i projektet är även Arbetsmiljöverket, Centrum för Belastningsskadeforskning, IVL och företaget ISS.