När Melinda Kandel, städare och skyddsombud på Inspira i Norrköping, lämnade ett trapphus som hon städat öppnade en boende fönstret och ropade ”jag har corona, kan du ta ut mina sopor”.

– Jag svarade ”nej, tyvärr” och hörde av mig till min chef och beskrev vad som hänt. Sedan la jag ett skyddsstopp på adressen, säger Melinda Kandel.

”Räcker inte med handskar”

Kraven hon la fram var att antingen ska ingen städa på adressen på några veckor, eller ett klartecken på att personen som ropade är frisk eller så får personalen skyddsutrustning som munskydd och visir. 

– Det räcker inte med bara handskar som skydd, säger Melinda Kandel.

Men Arbetsmiljöverket gick på arbetsgivarens linje och hävde skyddsstoppet efter ett telefonmöte några dagar senare. 

– Arbetsmiljöverket inleder med att säga att de är en neutral part som ska lyssna på båda sidor. När jag börjar berätta om varför jag la skyddsstoppet avbryter de hela tiden med frågor som ”Hur ser du på att vi har allmän smittspridning, du kan lika gärna bli smittad på ICA.” Då kände jag att vad är det här… Min chef har inte ansvar för min hälsa när jag är och handlar.

Går inte att hålla avstånd

Så här skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut att häva skyddsstoppet:

”På det aktuella arbetsstället utförs arbete i form av städning av trapphus. Även om arbetstagarna skulle komma i närheten av varandra och andra i trapphuset så utförs inget vårdnära arbete.

Att en lägenhetsinnehavare skulle vara smittad av Covid-19 utgör i sig inte skäl att förbjuda aktuellt arbete. På arbetsstället finns rutiner och riktlinjer avseende basal hygien. Arbetsgivaren ser till att det finns tillgång till tvål och vatten samt skyddshandskar.”

Enligt Melinda Kandel tyckte Arbetsmiljöverket att det går att städa utan någon risk där och sa att om det kommer någon i trapphuset med hosta så kan man springa ut eller vända bort ansiktet. 

– Jag kände mig jätteupprörd. Det är inte realistiskt att man ska hinna springa ut och det är ett litet trapphus, om någon passerar går det inte att hålla 1,5 meter avstånd och att vända bort ansiktet om någon hostar då hjälper inte.

Får inte visir och munskydd

Hon upplevde det som att Arbetsmiljöverket redan från början hade bestämt sig för att gå på arbetsgivarens linje. 

– En sak de sa för att motivera att de hävde stoppet var att ”om vi skulle stoppa alla arbeten med den här risken så skulle vi få stoppa så väldigt mycket arbete”. Jag tycker att det talar för att de sätter arbetsgivares intressen före löntagares liv och hälsa, säger Melinda Kandel.

Efter Arbetsmiljöverkets beslut har Melinda Kandel genomfört en skyddsrond på adressen tillsammans med arbetsgivaren.

Då krävde hon munskydd och visir samt att den som städar där inte ska ha underliggande sjukdomar.

Arbetsgivaren gick med på att personalen som städar där inte ska vara riskgrupp.

Fastighetsfolket söker Arbetsmiljöverket för en kommentar.