Under coronapandemin är alla Viking Lines kryssningar inställda. Det har gjort att Solreneriets drygt 100 fast anställda som städar fartygen blivit uppsagda.

Det är något som skapar stor oro hos många anställda, särskilt hos det 40-tal städare som är i Sverige på arbetstillstånd. Om de inte lyckas få ett nytt jobb inom tre månader så kan de tvingas lämna Sverige.

”Det är kaos i Kabul”

En av dem som drabbats är Hassibullah Ibrahimi. Han lämnade Kabul i Afghanistan för att få ett bättre och säkrare liv i Sverige. Under tre års tid har han arbetat som städare för Solreneriet på arbetstillstånd.

– Det är kaos i Kabul och mycket farligt. Här i Sverige har jag fått ett bra liv och kunnat arbeta och försörja mig. Nu vet jag inte vad som händer, och jag tror att det är svårt att hitta ett nytt jobb. Jag har sökt asyl i Sverige men jag har fått ett avslag, säger han.

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om arbetar nu Solreneriets städare tillfälligt för Samhall. Avtalet kom till eftersom Solreneriets städare stod utan jobb samtidigt som Samhall haft en större efterfrågan på städning och en högre sjukfrånvaro än normalt.

Kontraktet med Samhall och städarnas uppsägningstid förlängs nu en vecka i taget.

Arbetar på veckokontrakt

Enligt Solreneriets uppgifter arbetar just nu 110 av Solreneriets städare för Samhall. Enligt företagets vd Tina Wessman Hellstadius har alla fast anställda och även en del timanställda fått erbjudande om att arbeta på de veckolånga kontrakten.

– Vi får reda på en vecka i förväg hur stora volymer personal Samhall behöver, men hittills har behovet varit stort. Vår förhoppning är att när coronaeffekten avtar och Samhalls behov minskar så kommer det att sammanfalla med att fartygen kan börja gå. I det läget kan vi återanställa våra städare, säger Tina Wessman Hellstadius.

Arbetstillstånd i Sverige

Den som sägs upp har tre månader på sig att hitta en ny anställning efter det att den tidigare anställning har upphört. Inom den tiden är det viktigt att ansöka om ett nytt arbetstillstånd.

Ett krav för arbetstillstånd är att anställningsvillkoren är i nivå med kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.

Dessutom måste försörjningskravet vara uppfyllt. Det innebär att arbetstagaren måste tjäna minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Kortidspermittering påverkar inte arbetstillståndet, så länge lönen fortfarande ligger över 13 000 kronor i månaden.

På Migrationsverkets hemsida finns mer information om arbetstillstånd under coronakrisen.

Frida Cederborg som är ombudsman på Fastighets Region Ost berättar att hon får många samtal från medlemmar som ställer frågor kring om de tvingas lämna Sverige om de sägs upp från sina arbeten.

– Många är jätteoroliga, så därför accepterar de att som på Samhall arbeta under osäkra förhållanden på veckolånga kontrakt. För dem som förlorar jobbet kan det vara svårt att hitta nytt jobb under coronakrisen. Situationen för dem som är här på arbetstillstånd är jättehemsk, säger Frida Cederborg.

För dem som förlorar jobbet kan det vara svårt att hitta nytt jobb under coronakrisen. Situationen för dem som är här på arbetstillstånd är jättehemsk

Frida Cederborg, ombudsman Fastighets region Ost

Corona ändrar inte reglerna

Enligt Migrationsverkets presstjänst har myndigheten inte fått några signaler från politikerna om att det kan bli aktuellt att lätta på reglerna kring arbetstillstånd under coronapandemin.

”Dessvärre är det så att många av våra lagrum oftast inte tar hänsyn till extraordinära situationer som pågående coronautbrott räknas till. Och även om Migrationsverket har en kontinuerlig dialog med arbetsgivare och departement kan vi i dag inte säga att vi hör någon diskussion om att under pågående pandemi lätta på reglerna för arbetstillstånd”, skriver Migrationverkets presskommunikatör Frederik Abbemo i ett mejl till Fastighetsfolket.

Gordana Josimovic, förtroendevald på Solreneriet.

Gordana Josimovic är förtroendevald för Fastighets på Solreneriet och har arbetat hos företaget i 11 år. Även hon känner en stor oro för de kollegor som är i Sverige på arbetstillstånd.

– Det här är fina och ansvarsfulla personer som kämpat på jobbet och för att skapa sig ett liv i Sverige. Det känns så orättvist att viruset kan göra att de kan tvingas lämna landet och allt de byggt upp här, säger hon.