Under coronautbrottet städar Mohamed Ayoub och Fayez Mazen på Willys i Rissne eftersom kryssningsfärjorna slutat gå.

Sedan Viking Line ställt in alla kryssningar har de runt 150 anställda som städar fartygen för Solreneriets räkning stått utan arbetsuppgifter. Korttidspermitteringar och sänkt lön väntade. Men istället för att permitteras har nu alla Solreneriets fartygsstädare fått erbjudande om att städa på Samhalls uppdrag tills vidare. Nu städar de butiker i Stockholmsområdet.

Lugnare tempo på Samhall

Mohamed Ayoub är en av Solreneriets städare som nu fått städa i butik. När Fastighetsfolket träffar honom är han sedan fyra dagar tillbaka utlånad till Samhall och städar Willys butik i Rissne.

Mohamed Ayoub

– Det är som ett helt vanligt jobb. När vi städade färjorna var det stressigt, vi var tvungna att bli klara innan de nya passagerarna kom ombord. Här arbetar vi i lugn takt och har rast på bestämda tider, säger Mohamed Ayoub som städat för Solreneriet i drygt två år och som i hemlandet Egypten arbetade som socionom.

”Stor skillnad på lönen”

Samtliga av Solreneriets anställda som städar färjorna är uppsagda från den 30 april då Solreneriets nuvarande avtal med Viking Line löper ut. Avtalet har förlängts men det är i dagsläget oklart hur många anställda som kommer att kunna arbeta vidare efter månadsskiftet. Allt beror på hur coronapandemin utvecklas och när kryssningsfartygen kan börja gå.

I väntan på vad som ska hända härnäst har alla städare fått erbjudande om att lånas ut till Samhall på heltid. Det är något nytt för Solreneriets städare där få har en heltidstjänst och många arbetat delade turer, eftersom städningen anpassas efter fartygens tidtabell.

– Innan hade jag mindre än 20 timmars arbetstid i veckan trots att jag bara var ledig en dag i veckan. Det blir en stor skillnad på lönen nu när vi får jobba heltid, säger Mohamed Ayoub.

Hassibullah Ibrahimi kom till Sverige från Afghanistan för fyra år sedan och har arbetat för Solreneriet i tre år. Nu städar han liksom kollegan Mohamed Ayoub på Willys i Rissne tills vidare.

­– Det är jättebra här på Willys och Samhalls städare har tagit emot oss på ett bra sätt. Men jag är lite orolig för hur det ska bli, det är kaos nu i Sverige med coronautbrottet, säger han.

Fler sjukskrivningar på Samhall

Avtalet som ingåtts mellan Solreneriet och Samhall är en win-win affär för båda företagen, menar Jonas Rieck som är affärsområdesdirektör på Samhall. När coronakrisen inleddes började Samhall få svårt att leverera till sina kunder. Sjukskrivningarna hos Samhalls medarbetare har ökat samtidigt som kunderna efterfrågar mer städning.

– Att vi nu får köpa Solreneriets tjänster gör att vi kan fortsätta att leverera till våra kunder och på så sätt kan vi behålla våra kunduppdrag. Utan det här avtalet hade vi riskerat att förlora våra kunder. Det hade varit förödande för Samhalls anställda, säger Jonas Rieck.

Samhall är ju till för personer med behov av stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Finns det en risk att Samhall konkurrerar ut andra företag med det här avtalet?

Jag ser inte att det är så, vi befinner oss i ett undantagstillstånd. Om Samhall skulle förlora sina kunder så minskar möjligheten för jobb till personer med funktionsnedsättning. Det skulle få stora konsekvenser för våra anställda, för Samhall och för samhället, säger Jonas Rieck.  

Målet är att städa färjor igen

Avtalet mellan Samhall och Solreneriet gäller tills vidare eller tills någon av parterna säger upp det. Även Solreneriets vd Tina Wessman Hellstadius är lättad över den tillfälliga lösningen för företagets städare.

– Det här är ju bra för både oss som företag och för våra anställda som nu får en heltidslön istället för att permitteras. Så snart coronaeffekten är över och båtarna börjar gå igen så börjar vi städa dem igen. Målsättningen är att gå tillbaka till ursprungsläget, innan corona slog till, säger hon.  

Stor oro inför osäker framtid

Mirdjan Shukori är skyddsombud för Fastighets på Solreneriet och har arbetat på företaget i snart 15 år. Nu jobbar han tillfälligt på IKEA i Barkaby på Samhalls uppdrag. Han är nöjd med avtalet mellan Samhall och Solreneriet och beskriver arbetsmiljön på IKEA Barkaby som god.

Jag försöker lugna kollegorna men jag är orolig själv också. Vem vill bli arbetslös under coronakrisen?

Mirdjan Shukori, skyddsombud för Fastighets på Solreneriet
Mirdjan Shukori är skyddsombud för Fastighets och städar vanligtvis Viking Lines färjor.

Vardagen rullar på, men det är svårt att skaka av sig den gnagande oron för framtiden. Ingen vet hur situationen ser ut om en månad.

– Kollegorna ringer till mig hela tiden och ställer frågor, alla är oroliga. Jag försöker lugna men jag är orolig själv också. Vem vill bli arbetslös under coronakrisen? Jag tror att det kan bli svårt att få ett nytt jobb när så många företag förlorar uppdrag. Men jag försöker att inte tänka på det för mycket, säger han.

Det gäller vid utlåning av personal

Arbetsgivaren som du är anställd hos är den som har arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

De kollektivavtalade försäkringarna följer med anställningen, så du är fullt försäkrad även när du arbetar på uppdrag av andra.

Det företag du lånats ut till står för den introduktion och utbildning som krävs för att utföra uppdraget. Att detta fullföljs är ett delat ansvar hos din arbetsgivare och företaget du lånats ut till. 

Solreneriets anställda som är utlånade till Samhall går på sitt vanliga kollektivavtal, Serviceentreprenadavtalet. De anställda får samma lön som de skulle haft om de städat färjorna, med undantaget att de blir utan sjöfartstillägg på grund av omplaceringen.

Källa: Fastighets