Sandra Cruz städar covid-19 patienters rum på Rosenlunds sjukhus.

Utanför Rosenlunds närakut har ett tält rests. Där testas nu misstänkt smittade patienter för coronaviruset. De som är sjuka vårdas sedan i särskilda rum i väntan på att få komma vidare till andra sjukhus.

”Städar för att fler inte ska smittas”

När Fastighetsfolket träffar Sandra Cruz har det gått runt tre veckor sedan hon fick ansvaret för att städa den del av sjukhuset där coronapatienter nu vårdas. Varje morgon städar hon och några av kollegorna på Sodexo rummen där patienterna vårdats, toaletterna och korridorerna. Noggrant desinficeras alla ytor. I början fanns en rädsla där, men efterhand byttes oron också ut mot en känsla av stolthet, berättar hon.

– I början var jag jätterädd och tänkte på vad som skulle hända om jag blev smittad, men nu har den känslan lagt sig. När jag går till jobbet tänker jag att jag städar så att inte fler ska bli smittade, så att det här ska gå över. Om inte jag vill städa där, vem ska göra det då?, säger hon.

Stor brist på skyddsutrustning

Sandra Cruz har arbetat för Sodexo i 33 år. I dag är hon gruppledare för 14 städare. När de fick information om att de skulle städa coronasmittade patienters rum var det många som blev oroliga. Den skyddsutrustning som finns att tillgå för städarna är handskar och enkla munskydd. Plastförkläden är bristvara och prioriteras till vårdpersonalen som har direktkontakt med patienterna.

Sandra Cruz.

– På nyheterna ser man hela tiden att det är brist på skyddsutrustning, så vad ska vi göra? Men vi har tydliga rutiner kring hur vi ska städa för att inte smittas. Och vi är utbildade i hur vi ska städa för att få bort smittan från lokalerna, säger hon.

När jag går till jobbet tänker jag att jag städar så att inte fler ska bli smittade, så att det här ska gå över. Om inte jag inte vill städa där, vem ska göra det då?

Sandra Cruz

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittskydd finns krav på personlig skyddsutrustning i de fall då det finns risk för kontakt med kroppsvätskor. Björne Olsson som är enhetschef på Arbetsmiljöverket skriver i ett mejl till Fastighetsfolket att det då inte räcker med enbart handskar och munskydd.

”Om städpersonalen tar hand om nedsmutsade lakan, tvätt och liknande från patienter, finns det stor risk för att de kan komma i kontakt med kroppsvätskor, då ska de ha ett plastförkläde eller annan skyddsklädsel utanpå sina ordinarie kläder. I dessa fall räcker det alltså inte med enbart handskar och munskydd”, skriver Björne Olsson i mejlet.

Sodexo: Städar inte utan skydd

Men enligt Sodexo hanterar inte deras städare nedsmutsade lakan och tvätt, och deras städare riskerar därför inte att komma i kontakt med kroppsvätskor. Det skriver Anna Wingårdh som är distriktschef för Sodexo Healthcare i ett mejl till Fastighetsfolket.

Anna Wingårdh skriver i mejlet att det är Sodexos kunder, det vill säga vårdgivare inom olika regioner i Sverige, som förser företaget med skyddsutrustning. Sodexo följer därför de riktlinjer som varje kund och region har angående skyddsutrustning.

”Nivån på skyddsutrustning sätts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gäller för all personal som jobbar i vårdlokaler. Nivån kan skilja mellan olika arbetsmoment, men är densamma inom ett arbetsmoment oavsett om de är vård- eller städpersonal som utför momentet. Vi är tydliga med att vår personal inte utför tjänster om de inte får skyddsutrustning på rekommenderad nivå”, skriver Anna Wingårdh i mejlet.

Facklig oro över bristen på skydd

Men Silvio Siles som är ordförande för Fastighets klubb på Sodexo är orolig över de rapporter som hela tiden kommer om att det är brist på skyddsutrustning inom sjukvården.

– Det är katastrof att det är brist på skyddsutrustning för vårdpersonal och städare. Städning är jätteviktigt för att bekämpa coronaviruset, men de som städar där det finns virussmitta får inte under några omständigheter riskera sin egen hälsa, säger Silvio Siles.

Vi måste se till att smittan inte sprids vidare. Jag säger till mig själv att jag måste vara stark.

Sandra Cruz

Den extra arbetsinsats som krävs för att städa coronapatienternas lokaler gör att Sandra Cruz är trött. Varje moment i städningen måste göras med stor noggrannhet. Men trots tröttheten känner hon att jobbet nu är viktigare än någonsin.  

– Vi kämpar varje dag för att göra ett bra jobb. Vi måste se till att smittan inte sprids vidare. Jag säger till mig själv att jag måste vara stark, säger hon.