1.

Enligt uppgifter till Fastighets har tre anställda på Samhall dött i covid-19. Om de anställda smittades på jobbet eller på fritiden är okänt. Men Fastighets skyddsombud uttrycker oro för att Samhall inte vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder för anställda i riskgrupper.

– Samhall genomför bara riskbedömningar på en övergripande nivå, och inte för individen. Men anställda som är i riskgrupp ska till exempel inte arbeta på städobjekt där de träffar mycket folk och riskerar att smittas, säger Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Samhall vill inte bekräfta antalet dödsfall i covid-19, men säger att det som skett är otroligt tragiskt och att företaget erbjuder samtalsstöd till kolleger.

2.

I januariöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna beslutades att förändringar i arbetsrätten skulle genomföras 2021.

Men eftersom förändringarna som föreslås är så stora vill utredaren nu senarelägga ändringarna till 2022, avslöjar tidningen Arbetet. Det skulle ge fack och arbetsgivare mer tid att förhandla om anställningsskyddet.

3.

På grund av coronapandemin har LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställt in demonstrationstågen i år. Istället blir det digitala manifestationer.

Fastighets ordförande kommer också att tala i sociala medier. Talet kommer ta upp politiska frågor som att vården inte har fått de medel de behöver, att Sverige har sparat i ladorna istället för att bygga upp samhället.

– Sveriges beredskap är för dåligt rustat. Vi borde klara av en sådan kris som vi är i nu på ett bättre sätt, säger Magnus Pettersson.