Fastighetsfolket har i flera artiklar tidigare rapporterat om KZ Service & Städ, ett städföretag i Halmstad. Fastighets har gjort 6:6a-anmälningar och beskrivit arbetsmiljön på företaget som så dålig att de aldrig sett något liknande. Anställda har vittnat om kränkningar från chefen. Ovanpå detta har fyra städare anmält till facket att de inte fått ut de pengar som de har rätt till i lön och semesterersättning.

Processen kring lönerna har pågått i flera månader. Det har bland annat framkommit att KZ ibland satt in pengar på anställdas lönekonton och ibland swishat en summa.

Lokala och centrala förhandlingar har hållits utan att parterna har kunnat enas.

Betalade inte

Men för några månader sedan nåddes en överenskommelse om att arbetsgivaren skulle betala ut en kompensation till fyra städare för uteblivna löner. I så fall skulle tvisten vara över. När tidsfristen löpte ut för drygt en vecka sedan hade pengarna inte betalats, berättar Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– Pengarna skulle ha kommit för en vecka sedan. Men inte heller det ville arbetsgivaren fullfölja. Då har vi inget annat val än att stämma, säger Malmborg som företräder Fastighets i Arbetsdomstolen.

KZ stäms på totalt cirka 90 000 kronor i löner och 27 000 kronor i semesterersättningar, samt ytterligare summor i skadestånd för bland annat brott mot kollektivavtalet.

En av städarna säger att den långa processen har varit jobbig.

– Det här har varit en väldigt långdragen process på snart ett år och det orsakar och har orsakat en oerhörd psykisk stress. Vi vill bara få ett slut och gå vidare.

”Systematiska fel”

Mattias af Malmborg säger att han sett fall förut där arbetsgivare begår misstag med löner. Men vissa delar av det här fallet sticker ut.

– Här sker det ett väldigt systematiskt felande mot alla fyra medlemmar. Det verkar inte finnas något genuint intresse hos bolaget att följa kollektivavtalet. Om det beror på slarv eller om man medvetet försöker att luras vet jag inte. Men för medlemmarna blir resultatet detsamma, att de inte får sina pengar.

KZ Service & Städs vd bekräftar att hon medvetet valt att inte betala ut kompensationen som parterna kommit överens om för att lösa tvisten. Detta för att hon anser att hon inte har gjort något fel.

– För mig kändes detta helt fel. Att jag ska betala ut pengar för några fel som jag inte ens kände till, säger hon.

KZ Service & Städ

… omsatte 4,7 miljoner kronor 2019.

… hade nio anställda 2019 enligt bokslutet, cirka 25 enligt företagets hemsida, mellan 15 och 20 på avlöningslistan där även inhoppare finns, enligt vd.

… städar kontor, byggen, andra företag och hemma hos privatpersoner.

Hon hävdar att ingen anställd har kommit till henne och påpekat att hon betalat ut fel löner. Det fick hon reda på först när de anställda hade gått till Fastighets, hävdar hon. Vd:n säger vidare att hon inte kunnat hitta några felaktiga löneutbetalningar.

”Inga fel”

– De får kolla sina siffror igen, för det är ingenting som är fel.

– Jag har aldrig varit ovillig till att betala ut rätt löner. Om något blivit fel kunde de bara ha kommit till mig med lönespecifikationerna och visat det. Men det är ingen som har gjort det, säger vd:n.

Arbetsgivarorganisationen Almega tjänsteföretagen har också erbjudits att kommentera men de har ännu inte återkommit.