Tänk efter före

Se till att du får ett anställningskontrakt när du börja jobba på ett företag. Där ska det stå vilken lön du får och vilken dag den ska betalas ut. Spara sedan dina lönespecifikationer. Om det i framtiden skulle bli en tvist om fel lön eller utebliven lön måste du kunna bevisa det.

Har lönen inte kommit in på kontot? Säg till direkt!

Börja med att direkt säga till chefen att din lön inte har kommit in på kontot. Det kan handla om slarv. Så får det inte vara, men din påminnelse kan göra att lönen kommer. Problemet är större om arbetsgivaren inte har pengar till personalens löner.

Vad ska jag göra om jag inte fått min lön?

Larma ditt fackförbund! För att du inte ska riskera att förlora pengar är det viktigt att du agerar direkt. Vänta inte, och lita inte på arbetsgivarens löften om att pengarna kommer snart. Om du har en klubb eller fackligt förtroendevalda på din arbetsplats kan du börja där. Annars kan du få hjälp av en ombudsman på Fastighets regionkontor. Du hittar kontaktuppgifterna på fackets sajt. Facket hjälper dig att ställa ett lönekrav, det vill säga att göra en betalningsuppmaning för att få arbetsgivaren att betala lönen.

Om det inte hjälper? Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?

Har inte företaget pengar till din och dina arbetskamraters löner kan det begäras i konkurs. Det kan vara den enda lösningen – och facket kan hjälpa till. Konkurser är inte ovanliga i städ- och fastighetsbranscherna. Bakgrunden kan vara att företaget har tappat kontrakt och inte hittar nya uppdrag.

Vad är bra med en konkurs?

Du som är anställd får pengar från länsstyrelsen om arbetsgivaren går i konkurs, det kallas statlig lönegaranti. Det går att få ersättning för utebliven lön som är intjänad inom tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten, inte tidigare. Om bolaget sätts i konkurs blir alla anställda uppsagda. Du får lönegaranti som motsvarar din lön under uppsägningstiden samt ersättning för semesterlön.

Så får du pengar om du inte fått ut din lön

För att få den statliga lönegarantin ska du beskriva vad du skulle ha fått i lön för konkursförvaltaren. Tingsrätten har utsett en person att sköta konkursen och tingsrätten ger besked om vem denna konkursförvaltare är. Facket kan hjälpa dig som är medlem.

Har du inte fått din lön i tid? Då kommer pengarna

Det kan dröja någon eller några veckor tills du får din lön. Först ska konkursförvaltaren reda ut vilka krav som du kan ställa. Sedan ska länsstyrelsen hantera ärendet. Lön som du redan skulle ha fått betalas sedan ut direkt och resten av uppsägningslönen får du på den vanliga löneutbetalningsdagen.