– Det ser bra ut nu. Våra skulder kommer att skrivas ner och vi ska betala dem snabbt. Sedan tar vi nya tag 2021, säger företagets vd Dalia Ramzi.

– Jag tror att vi klarar oss, säger Nasa Nimat Kazkoz, som är ordförande i Fastighetsklubben.

Danskägda Allianceplus jobbar med städning, fastighetsskötsel och catering. Coronan drabbade företaget när det just hade tagit sig igenom en ekonomisk kris.

Rekonstruktion

Rekonstruktion är ett alternativ till att gå i konkurs för företag som har ekonomiska problem men på sikt kan överleva.

När ett företag ansöker om rekonstruktion, och domstolen säger ja, betyder det att verksamheten rullar på.

En jurist utifrån, en rekonstruktör, ska leda förändringsarbetet i samarbete med företagets ledning.

Under några månader ska rekonstruktören försöka få företaget på fötter, oftast genom att gamla skulder förhandlas ner eller skrivs av.

Vi backar bandet:

I november för två år sedan stod den svenska delen av Allianceplus på ruinens brant. Det fanns inte pengar till lönerna. De anställda fick pengar från den statliga lönegarantin. Och företaget ansökte om rekonstruktion, ett alternativ till konkurs för företag som bedöms kunna överleva på sikt.

Lade ner på 24 orter

Solna tingsrätt utsåg en advokat som fick uppdraget att rädda Allianceplus. Hans jobb som rekonstruktör av Allianceplus resulterade bland annat i en kraftig bantning och omorganisation av företaget.

Verksamheten lades ner helt på 24 orter i början av 2019. Där fanns över 60 servicemedarbetare bara på Fastighets avtalsområde. Företaget blev livskraftigt igen.

Ett halvår senare varslade Allianceplus över 60 anställda på flera orter i Sverige. Helt normala varsel, enligt företagsledningen, som berodde på att kontrakt gått ut på ny upphandling.

Corona drabbade hotellstädarna

Så kom mars 2020 och coronapandemin var ett faktum. Allianceplus ansökte i våras återigen om rekonstruktion.

Dalia Ramzi, vd Allianceplus.

– Den förra var lyckosam. Vi klev ur den stärkta och fick upp lönsamheten. Men så kom pandemin, säger vd Dalia Ramzi.

Framför allt drabbades hotelldelen av verksamheten. 180 hotellstädare sades upp, som alla går på Hotell- och restaurangfackets avtal. 30 anställda korttidspermitterades.

Tingsrätten tillsatte samma rekonstruktör som förra gången. Och i morgon, tisdag, är det ackordsförhandling i tingsrätten. Det betyder att företag och myndigheter som företaget är skyldiga pengar ska avgöra om de går med på att skulderna skrivs ner.

Ackordsförhandling

Företaget som är under rekonstruktion möter dem som företaget har skulder till i tingsrätten. De kallas borgenärer och kan vara myndigheter, företag och privatpersoner.

Ett förslag på hur mycket skulderna ska skrivas ner läggs fram.

Borgenärerna röstar om de ska gå med på förslaget. Om tillräckligt många säger ja är rekonstruktionen färdig.

Företaget betalar det som blev kvar av skulderna till borgenärerna. 

– Jag är väldigt optimistisk. De absolut tyngsta borgenärerna har röstat ja till nedskrivningen av skulderna till dem. Över 90 procent av våra borgenärer har redan röstat ja inför sammanträdet i morgon, säger Dalia Ramzi.

Skulden till Skatteverket ligger på 25 miljoner. Banken SEB skulle kunna kräva 50 miljoner.

Nasa Nimat Kazkoz är klubbordförande på Allianceplus i Södertälje.

Fackklubbens ordförande Nasa Nimat Kazkoz har just förflyttats till ett nytt städuppdrag, sedan företagets kontrakt på det tidigare löpte ut.

– Vi har förlorat medlemmar som har sagts upp eller omplacerats och flyttat till andra fackförbund under de senaste åren, säger hon.

– Jag har många kollegor som söker nya jobb och skriver in sig i a-kassan.

Tappade Skatteverket

Vd Dalia Ramzi konstaterar att kontrakt kommer och går i branschen.

–  Vi tappar städningen på Skatteverket nu, det är svårt att vara med och buda i en offentlig upphandling när vi är under rekonstruktion. Men vi kan vara optimistiska igen.

Så gick det

Alla borgenärer gick med på de föreslagna nerskrivningarna av Allianceplus skulder till dem.

Tingsrätten beviljade ackordet.

Företagets rekonstruktion är godkänd så fort beslutet vunnit laga kraft. Det sker den 29 december.

Allianceplus lever alltså vidare.

Uppdaterat den 11 december