Coronakrisen har drabbat hotellen hårt och därmed också serviceföretag i branschen. Allianceplus, som så sent som i fjol tog sig igenom en kris, har nu beviljats rekonstruktion, vilket innebär att verksamheten pågår som vanligt men att alla skulder blir frysta under en tid.

Garanterade att få sin lön

Vid en rekonstruktion är de anställda garanterade att få sina löner från länsstyrelsen om företaget inte har pengar så det räcker. Garantin gäller lön som intjänats tre månader före beslutet om rekonstruktion.

Allianceplus har sagt upp samtliga 180 anställda som städar hotell, och avser nu att förhandla med facken om hur organisationen kan förändras för att kostnaderna ska minska.

Som för många andra verksamheter handlar det om att överleva den här perioden

”Som för många andra verksamheter handlar det om att överleva den här perioden”, skriver Allianceplus Sveriges VD Dalia Ramzi i en kommentar.

Fastighets har inte förhandlat

Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, konstaterar att man ännu inte förhandlat om den nya organisationen och att det är för tidigt att säga om det kommer fler uppsägningar på grund av arbetsbrist, och vilka yrkesgrupper som i så fall drabbas.

Ewa Edström, ombudsman.

–Som jag bedömer det är detta inget som berör våra medlemmar i nuläget. Men vi vet ännu inte eftersom det inte är förhandlat, säger hon.