Allianceplus Sverige har under de senaste tre åren halverat sin omsättning, från 800 miljoner kronor till omkring 400 miljoner kronor.

Så ska du göra om lönen inte kommer i tid.

Städare – så ska du göra om du inte får din lön i tid

Så funkar det

Enligt företaget beror minskningen bland annat på att man tappat kontrakt, haft för höga lokalkostnader och för långt avstånd till kunderna.

Nu har ägaren, ett danskt riskkapitalbolag, sagt stopp för att stoppa in mer pengar i företaget. Det har gjort att banken har stoppat alla krediter och innebär att företaget inte heller har tillräckligt med likvida medel för att kunna betala ut löner för november.

Vill hitta långsiktig lösning

För att lösa den akuta situationen har företaget ansökt om och beviljats rekonstruktion, ett alternativ till konkurs, då verksamheten rullar på men alla skulder blir frysta under en period. Inga nya skulder får uppstå och bolaget kan inte sättas i konkurs under den tiden.

Stora varsel – Allianceplus byter inriktning

Nyheter

Bolagets vd, Dalia Ramzi skriver på företagets hemsida:
”ALLIANCE+ Sverige verkar i en konkurrensutsatt bransch, samtidigt är det en bransch som har en viktig funktion i samhället och genom förändringarna vi genomför nu kommer vi att vara rustade för en långsiktig, hållbar och lönsam verksamhet.”

”Man behöver inte vara orolig”

Fastighets tycker att det är bra att företaget gör vad de kan för att undvika konkurs.
– Vi tycker naturligtvis att det här är väldigt tråkigt, men vi uppskattar att ledningen tar det på allvar och gör vad de kan för att rädda företaget. Alternativet vore konkurs och då skulle alla anställda bli arbetslösa, säger Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Hon poängterar också att de anställda inte kommer att gå miste om någon lön eftersom den statliga lönegarantin nu börjar gälla.
– Man behöver inte vara orolig. Alla kommer att få lön som vanligt. Det som är viktigt att tänka på är om man anser att bolaget är skyldig en pengar, om man inte har fått rätt lön till exempel. Då måste man höra av sig till sitt regionkontor omedelbart, säger Ewa Edström.

Varsel väntar

För att komma på fötter ska företaget, enligt hemsidan, omorganisera till färre men större regioner och mer servicetjänster inom till exempel hotell, bank och industri. De skriver också att ”antal anställda kommer att ses över”.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

– Förhandlingarna kommer att fortsätta men vi befarar att det kommer att bli uppsägningar. Om man är orolig över det ska man kontakta sin närmaste fackliga representant eller sin region, säger Ewa Edström.

Hon berättar att målet är att alla ska få veta innan jul om de får behålla sina jobb.

Så fungerar lönegarantin

  • Den statliga lönegarantin gör att anställda i företag i rekonstruktion får sin lön utbetald som vanligt. I stället för arbetsgivaren är det Länsstyrelsen som betalar ut det som arbetsgivaren är skyldig.
  • Lönegaranti utgår för den lön som har tjänats in under tre månader före beslutet om rekonstruktion, men som inte har betalats ut av bolaget. Förutom att garantin täcker obetald lön tre månader bakåt i tiden täcker den också lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion, det vill säga decemberlönen i det här fallet. Därefter förväntas Allianceplus kunna betala ut löner som vanligt.
  • Den som har lönekrav sedan tidigare ska anmäla det omgående.
  • Om det uppstår arbetsbrist och uppsägningar täcks även lönen under uppsägningstiden av lönegarantin.