Det första en som blivit arbetslös ska göra är alltid att anmäla sig till Arbetsförmedlingen och till a-kassan. Men för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist från ett företag med kollektivavtal kan det finnas mer stöd att få.

Läs mer: Detta gäller om du blir uppsagd

Omställningsstöd innebär att få hjälp att ställa om till ett nytt arbete. Stödet kan se olika ut beroende på vad personen behöver.
– Vi jobbar väldigt individuellt med klienterna. Det kan handla om att behöva gå en kurs, att få stöd att starta eget eller att få löneutfyllnad om det nya jobbet ger lägre lön. En del behöver extra coachning för att borra djupare i vilka kunskaper och intressen de har som kan leda till sysselsättning, säger Marie Windmar, som är verksamhetsansvarig på Trygghetsfonden Fastigo-LO.
– Men det handlar om hjälp till självhjälp. Stödet är frivilligt och bygger på att klienterna själva är aktiva, fortsätter hon.

Läs mer: Facket varnar för egen bil i tjänsten

För dem som omfattas av TSL, Trygghetsfonden för anställda i privata företag inom Svenskt Näringsliv, börjar stödet alltid med ett möte med en omställningsrådgivare.
– Först gör vi en enklare kartläggning för att se vilket stöd personen kan behöva och hur den tänker framåt. De flesta tar sedan del av vårt tolvmånadersprogram, men några kanske bara är i behov av ett kortare stöd, säger Eija Grantjärn som är omställningsrådgivare på TSL.

Möter du många som är oroliga för sin framtid?
– Det är klart att det i viss grad kan finnas en oro, kanske för att man tror att man är för gammal för att få jobb eller att man varit på samma jobb under väldigt lång tid före uppsägningen. Men ofta går det att vända till någon positivt, att äldre är mer erfarna och inte slutar lika snabbt som unga till exempel, säger Eija Grantjärn.
– Våra coacher är väldigt duktiga på att möta personen, att entusiasmera. Genom att möta en coach kanske man börjar tänka i nya banor, fortsätter hon.

Hur många lyckas få en ny sysselsättning med hjälp av omställningsstödet? Ganska många. Inom Trygghetsfonden Fastigo-LO gick 65 procent vidare till nytt fast jobb eller att starta eget under förra året.
På Fastighets område inom omställningsfonden TSL var det ännu flera, 85 procent. Och över hälften fick ett fast jobb.

Vad är det viktigaste för att få en ny sysselsättning?
– Steg ett är att se till att ha ett uppdaterat cv. Sedan är det att skaffa sig en koll på arbetsmarknaden. Förvånansvärt många kan tänka sig att göra något annat än det jobb de haft, det är ju också något som det pratas mycket om i samhället att människor inte kommer att ha samma yrke genom hela livet, säger Eija Grantjärn.

De olika omställningsfonderna har lite olika innehåll. Uppsagda från företag inom Fastigo kan ansöka om löneutfyllnad om det nya jobbet ger lägre lön. Den som fyllt 60 och varit anställd i minst tio år kan också få sin pensionspremie till Fora inbetald. Om den nya arbetsgivaren har kollektivavtal kan den också få ett introduktionsstöd så lönekostnaden blir lägre det första halvåret.

Dessa ekonomiska stöd finns inte inom exempelvis TSL, men däremot finns precis som inom Fastigo avgångsbidrag AGB för den som fyllt 40.

De här omställningsstöden finns:

  • Trygghetsfonden TSL. Gäller anställda i företag som tillhör Svenskt Näringsliv.
  • Trygghetsfonden Fastigo-LO. Gäller anställda på företag i Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.
  • Fastighets medlemmar på KFO, i Pacta och Arbetsgivaralliansen berörs också av omställningsavtal.