Om du blir uppsagd har du en uppsägningstid på ett antal månader. Här förklarar jag vilka skyldigheter och rättigheter du har under din uppsägningstid när du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

Läs ditt kollektivavtal

Reglerna om uppsägningstid står i lagen om anställningsskydd (las). Om du har kollektivavtal, läs igenom det, för där kan finnas bättre regler än i las. I las beräknas längden på din uppsägningstid utifrån din anställningstid. (11§ las) I ditt kollektivavtal kan det vara en kombination av din ålder och din anställningstid.

Måste jobba som vanligt

Du har både rätt och skyldighet att arbeta under din uppsägningstid, det kallas arbetsplikt. Det beror på att du fortfarande är anställd under din uppsägningstid. Du ska alltså jobba på som vanligt, om du inte fått nya arbetsuppgifter just under uppsägningstiden. Det kan ju hända att arbetsgivaren vill omorganisera verksamheten på grund av uppsägningen. Men det ska först förhandlas med facket eftersom grundregeln är att du ska ha kvar dina tidigare arbetsuppgifter även när du är uppsagd.

Rätt till samma lön

Skyddande lag gäller inte alltid vid uppsägningar

Arbetsrätt

Men oavsett vilka arbetsuppgifter du får har du rätt till samma lön och villkor under uppsägningstiden som du hade före uppsägningen. Detta gäller även om du inte får några arbetsuppgifter alls. Det kan du läsa i 12 paragrafen i las.
Det kan alltså bli så att arbetsgivaren inte har några arbetsuppgifter alls till dig. Då får du gå hem med lön.

Inte rätt till dubbla löner

Om du under uppsägningstiden får ett nytt jobb, eller ett erbjudande om nytt jobb, får din tidigare arbetsgivare dra av den nya lönen från din uppsägningslön. Du har alltså inte rätt till dubbla löner, men du har rätt till minst din uppsägningslön. (13 § las)
Ibland förekommer det att man gör en överenskommelse som innebär att uppsägningslönen är avräkningsfri. Det innebär att även om du får ett nytt jobb får du behålla din tidigare lön. Men det behöver alltså inte arbetsgivaren gå med på om han inte vill.

Rätt att söka jobb

Goda råd försäkringspengar

Här är försäkrings­pengarna du inte ska missa

Så funkar det

Du har rätt att söka jobb i skälig omfattning under din uppsägningstid utan avdrag på lönen. Det är lite svårt att exakt avgöra vad som är i skälig omfattning. Men rätten gäller både att besöka arbetsförmedlingen och att söka jobb på annat sätt. Du har alltså rätt att besöka arbetsgivare för intervjuer etcetera. Utnyttja den här ledigheten. Men du måste naturligtvis komma överens med din chef om när du få lämna din arbetsplats.

Dessutom får du inte förflyttas till annan ort under uppsägningstiden om det skulle försvåra för dig att söka nytt jobb. (14§ las)

Ingen skyldighet att släppa i förtid

Det kan ju hända att om du får ett nytt jobb, att din nye arbetsgivare vill att du börjar arbeta direkt. Då måste du komma överens med din förre arbetsgivare att avbryta din uppsägningstid i förväg. Arbetsgivaren har i och för sig ingen skyldighet att släppa dig i förväg, men slipper ju att betala lön för dig eftersom du fått nytt jobb.

Eftersom du fortfarande är anställd under uppsägningstiden ska du och arbetsgivaren visa varandra ömsesidig lojalitet. Du får exempelvis inte utan tillåtelse starta egen verksamhet innan din anställning har upphört.

Sammanfattning

  • Du har rätt till lön under din uppsägningstid även om du inte behöver jobba.
  • Du får söka nytt jobb utan löneavdrag.
  • Om du får nytt jobb får arbetsgivaren dra av din nya lön från din uppsägningslön.
  • Du kan läsa mer om las här