Krav på att använda sin egen bil förekommer i hela landet, och i Norrland där avstånden ofta är långa, blir det allt vanligare.
– Här finns inte kollektivtrafik på samma sätt som i storstäderna. De flesta har bil och arbetsgivarna är medvetna om det. Och nu har jag börjat se i jobbannonser att de ställer krav på körkort och att ”egen bil är önskvärt”. Så har det inte varit förut, säger Sanna Wallin, ombudsman i Fastighets region Nord.

Läs mer: Detta gäller om du blir uppsagd

Hon menar att det finns flera problem med detta, bland annat att privata bilar inte är rustade som tjänstebilar. Hon påpekar att de oftast saknar lastsäkringsmöjligheter, inte har skydd för smuts och väta och inte heller alltid uppfyller de säkerhets- krav som ställs på tjänstebilar.

Sanna Wallin får också medhåll från det regionala skyddsombudet P-O Timan i Sollefteå.
– Arbetsmiljöverkets krav på firmabilar gäller inte på samma sätt för privata bilar och det är ingen som belyser problemet, säger han.
Ett ytterligare skäl till Fastighets tveksamma inställning är nivån på milersättning, som i dagsläget ligger på 18,50 kronor per mil.
– Soppan kostar ju 15 kronor litern och sen tillkommer slitage, däck och så vidare. Det är långt ifrån ekonomiskt gynnsamt att köra sin egen bil, säger P-O Timan.

Läs mer: Skyddande lag gäller inte alltid vid uppsägningar

Dessutom finns problematiken med vem som har ersättningsansvaret om det skulle inträffa en olycka.
– Om du har en bil med halvförsäkring är det stor risk att du måste stå för självrisk och annat själv. Arbetsgivaren säger ofta att ”om det händer något så löser vi det då” men det är ju lätt att säga innan något händer, säger P-O Timan.
– Alltför ofta löser vi företagarnas problem. Vill arbetsgivaren att jag ska vara på ett ställe så får han se till att jag kan ta mig dit, tillägger han.

Det är inte heller problemfritt att försöka komma överens med arbetsgivaren om ett avtal för bilen.
– Om man börjar med att skriva avtal för privata bilar blir det jättekonstigt. Du ska äga en sak som din arbetsgivare bestämmer över. Bilavtal säger vi därför nästan konsekvent nej till. Skriver man på ett sånt har man medgett att det är okej att använda sin egen bil, och då är det svårt att säga nej i efterhand, varnar P-O Timan.
Han rekommenderar alla som får frågan om att skriva under ett bilavtal att läsa igenom det ordentligt och eventuellt även kontakta facket för råd.

 


Så här säger reglerna:

  • Arbetsgivaren är ansvarig för fordons krock- och körsäkerhet, och att vistelsen i trafiken är så säker som möjligt.
  • Arbetsmiljöverkets syn är att arbetsgivaren ska ”fundera igenom vilken säkerhetsnivå man lägger sig på när det gäller arbetstagarnas privata fordon som används i tjänsten”.
  • Arbetsgivaren är också skyldig att se till att även privata fordon är väl underhållna eftersom det är förbjudet att tillåta en arbetstagare att använda en bil som inte är fullt trafiksäker.

Källa: Arbetsmiljöverket