Lönerna i Sverige är inte jämställda. Räknar man på alla jobb, på hela arbetsmarknaden, tjänar kvinnor i snitt 9,9 procent mindre än männen. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Delvis kan det förklaras med att arbetsmarknaden är könsuppdelad. Inom vissa yrken, varav i många låglönejobb, är kvinnorna i majoritet – här arbetar alltså många som tjänar lite vilket drar ner kvinnornas snittsiffra.

Oförklarlig skillnad

Men bortser man från det och tar med skillnader i yrkesval, ålder, utbildning och överenskommen arbetstid finns fortfarande en oförklarad löneskillnad mellan könen på 4,7 procent, enligt Medlingsinstitutet.

Det betyder att kvinnorna får ut 4,7 procent mindre lön än männen varje månad, trots samma jobb, utbildning och arbetsuppgifter.

Löneglappet ökar

Siffran ökar dessutom för första gången på 15 år. Senaste statistiken visar på 0,2 procentenheter mer skillnad i lön mellan könen jämfört med 2021.

Tittar man på några av Fastighets vanliga yrken så finns oförklarliga skillnader även i de grupperna.

En man som jobbar som städare får i snitt 700 kronor mer i månaden jämfört med en kvinnlig kollega, enligt de senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB.

Tusenlapp mer

För fastighetsskötare ligger skillnaden i lönen mellan könen på en tusenlapp varje månad.

Männen tjänade under år 2022 i snitt 30 400 kronor medan de kvinnliga fastighetsskötarna bara kunde kvittera ut 29 400 kronor.

Snittlönen höjdes i fjol

Fastighetsanställdas förbund har även hunnit sammanställa fjolårets medianlön för yrkesgruppen fastighetsskötare. År 2023 hade den ökat till 32 000 kronor i riket som helhet.

Men än så länge finns ingen uträkning över hur lönerna fördelade sig mellan kvinnor och män under fjolåret.

– Vi har inte fått vår exakta statistik från Fastigo än och därmed inte hunnit analysera den på detaljnivå. Men det vi kan se är att vår satsning på låglönerna gav enorm utdelning denna gång, kommenterar Nicklas Nilsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

För båda yrkena, städare och fastighetsskötare, motsvarar SCB:s statistik över löneskillnaderna mellan könen år 2022 ett genomsnitt på ungefär 3 procent mer i lön för männen.

Lön, städare:

Genomsnittlig månadslön för städare, samtliga: 25 600 kronor i månaden.

För män: 26 100 kronor

För kvinnor: 25 400 kronor

Inom yrkesgruppen är kvinnorna i klar majoritet. 73 procent av städarna är kvinnor medan enbart 27 procent är män, enligt SCB.

Källa: Samtliga siffror kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, och gäller 2022 (den senaste statistik som går att få fram).

Lön, fastighetsskötare:

Genomsnittlig månadslön för fastighetsskötare, samtliga: 30 300 kronor i månaden (år 2022).

För män: 30 400 kronor

För kvinnor: 29 400 kronor

Inom yrkesgruppen är män i klar majoritet. 83 procent av de yrkesverksamma fastighetsskötarna är män medan enbart 17 procent är kvinnor.

Fastighetsanställdas förbunds senaste lönestatistik är från september 2023. Medianlönen för riket var då 32 000 kronor i månaden. Men det finns ännu ingen uppdelning mellan könen för lönen under år 2023.

Källa: Samtliga siffror kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, och gäller 2022 (den senaste statistik som går att få fram).