I Sverige 2023 lever många i illusionen att vi är jämställda, och att vi svenskar är i framkant. 

Men i vårt kvinnodominerade yrke som lokalvårdare har ändå männen en högre medellön. Frågan är varför? 

Löneskillnaderna mellan könen ökar

I dag på internationella kvinnodagen vill vi sätta ljus på att lönegapet mellan man och kvinna ökar.

Under 15 års tid har löneskillnaden mellan könen minskat i Sverige. Visst har det gått alldeles för sakta, men det har ändå gått åt rätt håll.

En kvinnas lön i Sverige är i dag 9,9 procent lägre än en mans .

Nu har trenden dock brutits och löneskillnaderna ökar återigen, enligt en rapport från Medlingsinstitutet.  

En kvinnas lön i Sverige är i dag 9,9 procent lägre än en mans. Lönegapet mellan män och kvinnor är inget annat än ren diskriminering.

Mansdominerade yrken värderas högre

Låt oss ta ett exempel. På vår arbetsplats har alla lokalvårdare ett yrkesbevis, utfärdat av Servicebranschens yrkesnämnd, SRY. 

SRY:s yrkesbevis inom Städservice har fått en nivåplacering i Sveriges referensram för yrkeskvalifikationer. Vi uppfyller kraven i förordning 2015:545, på kvalifikationsnivå fyra.

Vi är värda att slippa bli diskriminerade för att vi är lokalvårdare och kvinnor. 

Det är samma nivå som bland annat fastighetsskötare, bussmekaniker och fastighetstekniker ligger på. Ändå har vårt yrke, där framför allt kvinnor arbetar, en så mycket lägre lönenivå än de mansdominerade yrkena. 

Vi behöver ett uppror för lokalvårdare

Vi är lokalvårdare och vi har ett underbetalt kvinnodominerat yrke. Därför startade vi Städupproret och en Facebook-grupp där vi kan stärka varandra för att höja våra röster.  

För lokalvårdare måste synas och höras. Vi måste sluta bli de tysta och självklara arbetarna som bara finns och gör vårt jobb!

Vi vägrar att 2023 fortfarande bli värdediskriminerade då mansdominerade yrken värderas högre, trots samma kvalifikationsnivå.

Normen för lönebildningen måste bli förenad med aktiva insatser för att bryta ner den strukturella lönediskrimineringen.

Vi är värda att slippa bli diskriminerade för att vi är lokalvårdare och kvinnor.