Korttidspermittering innebär att arbetsgivare i stället för att varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist kan sänka arbetstiden och lönen för de anställda. 

Kortare arbetsvecka och lägre lön

Arbetstiden kan sänkas med mellan 20 och 60 procent, medan lönen minskas mellan 4 och 7,5 procentStaten är med och delar kostnaderna med arbetsgivare och anställda.

Beslutet av regeringen kräver uppgörelser mellan fackförbund och arbetsgivare för att det ska bli av i respektive bransch.

Nu har Fastighets träffat avtal med Almega på avtalen Serviceentreprenad, Specialservice, Fönsterputs och Fastighetsarbetsgivarna. Facket har också under onsdagen gjort uppgörelser med Fastigo och med KFO för avtalet om Folkets hus och parker. Avtalen träder i kraft direkt de skrivits på.

Vi har fått många signaler om att även våra branscher drabbats av effekterna av coronaviruset

–Det här är ett sätt att om möjligt undvika uppsägningar för våra medlemmar. Vi har fått många signaler om att även våra branscher drabbats av effekterna av coronaviruset, säger Jari Visshed, avtalsansvarig i Fastighets.

Städare kan påverkas först

Han bedömer att städbranschen är mest utsatt.

Jari Visshed, tredje förbundsordförande på Fastighets.

–Vi tror att det kan bli kännbart när kundföretagen uppmanar till att jobba hemma och färre människor är ute i samhället. Om hotell- och restaurangbranschen drabbades i första ledet tror vi att vi är andra ledet, säger Jari Visshed.  

–Fastighetsbolagen har generellt en bättre likviditet medan städföretagen lever lite mer ur hand i mun. Saneringsbranschen är lite svårbedömd, de skulle också till del kunna få fler uppdrag, fortsätter han.

Måste finnas kollektivavtal

Arbetsgivarna har möjlighet till stöd under sex månader med möjlighet till tre månaders förlängning.

För att införa korttidsarbete krävs att företaget har kollektivavtal. Det krävs också ett lokalt avtal med varje arbetsgivare. Avtalet kan tecknas av fackklubben eller av en regionombudsman.  

Så här mycket sänks lönen

Korttidsarbetet kan ske på tre nivåer

20 procent minskning av arbetstiden – lönen minskas med 4 procent

40 procent minskning av arbetstiden – lönen minskas med 6 procent

60 procent minskning av arbetstiden – lönen minskas med 7,5 procent

Semester och intjänande av semesterdagar påverkas inte av avtalet.

Fastighets för diskussioner med flera arbetsgivarorganisationer för att införa liknande avtal på övriga avtalsområden.