– Försäkringarna i svenska kollektivavtal har en hög kvalitét till en låg kostnad. Tyvärr är de för okända, säger Niklas Hjert, vd i det nystartade bolaget Avtalat.

70 procent har dålig koll

Det handlar om försäkringar för nästan tre miljoner anställda, både arbetare och tjänstemän. De jobbar hos sammanlagt cirka 200 000 privata arbetsgivare.

En undersökning som Avtalat låtit göra visar att sju av tio arbetare har dålig koll på försäkringarna. De ger till exempel extra pengar till den som är sjukskriven eller föräldraledig. Den som är över 40 år och blir uppsagd kan också ha pengar att hämta i de kollektivavtalade försäkringarna.

Mindre pengar till informatörer

– Jag hoppas att det nya bolaget ska göra att fler blir informerade och kan plocka ut de pengar de har rätt till, säger Torbjörn Jonsson, central ombudsman på Fastighets, med en liten tvekan i rösten.

Hans bekymmer är att det blir mindre pengar för de enskilda fackförbundens försäkringsrådgivare. De fackligt förtroendevalda som ringer och besöker andra arbetsplatser än sin egen kommer att få dra ner på verksamheten. Det är dock även i fortsättningen fackförbunden som utser försäkringsinformatörerna.

Ska bli enklare att förstå

Men bolaget Avtalat ska ta över utbildningen av dem. Det ska också stå för utbildningsmaterial och information till både anställda och arbetsgivare. En sajt samlar alla fakta.

– Vi ska göra det på ett enklare sätt och väcka intresset för försäkringar och tjänstepension. Det ska finnas ett (1) ställe att vända sig till. Om vi inte vet svaret på en fråga kopplar vi vidare till rätt aktör, säger Niklas Hjert.

Tjänstepension ska lyftas

Att sprida kunskap om tjänstepensionerna, som betalas in för anställda på privata företag med kollektivavtal, ingår också i Avtalats informationsuppgift.

Det finns ingen aktuell uppskattning av hur stora pengar anställda förlorar för att de inte anmäler till exempel sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. Den som tror sig ha missat möjligheten till en försäkringsersättning kan anmäla flera år i efterhand.

Avtalat

Bolaget drivs av LO, tjänstemännens PTK och arbetsgivarnas Svenskt Näringsliv. Det ersätter en tidigare överenskommelse mellan parterna om försäkringsinformation. Du ska hitta all info på sajten avtalat.se. Fortfarande finns själva försäkringarna och tjänstepensionerna i flera olika bolag, som Collectum, Alecta, AMF, AFA Försäkring och Fora.

Kort om dina försäkringar

Om du jobbar på ett privat företag med kollektivavtal ingår en rad försäkringar. De nämns ofta bara med en förkortning. Här kommer bas-info om vad som gäller vid …

  • Sjukskrivning. AGS kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.
  • Arbetsskada. TFA kan täcka utgifter och ge mer ersättning till den som skadar sig i jobbet.
  • Uppsägning. TSL hjälper till med omställning till nytt jobb, studier eller eget företag. Dessutom ger AGB pengar till den som är 40 år eller mer.
  • Dödsfall. I TGL ingår en livförsäkring om du dör före pensionen.
  • Pension. Avtalspensionen kompletterar den allmänna.
  • Föräldraledigt. FPT ger extra pengar utöver föräldraförsäkringen.
  • Under tiden. Premiebefrielseförsäkringen tar över dina inbetalningar till pensionen när du är föräldraledig eller sjuk.

Detta gäller företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv. Liknande uppgörelser finns i kollektivavtal som Fastighets har med andra arbetsgivare, exempelvis inom Fastigo, Samhall och Arbetsgivaralliansen.