Sedan den 1 mars förra året har drygt 600 000 arbetssökande skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

Många har fått nya jobb och nu sjunker arbetslösheten något. Samtidigt fortsätter antalet långtidsarbetslösa öka.

Som tidningen Arbetet rapporterat är det många nya grupper som nu trillar över 12-månadersstrecket, sådana som klarade sig bra innan pandemin.

I listan kan du söka på ditt yrke för att se hur många som skrivit in sig som arbetssökande under pandemin (skriv in i sökfältet).

Du kan också se hur många som var långtidsarbetslösa i april i år och förändringen sedan innan pandemin.

Fastighetsskötare och städare tillhör inte de yrkesgrupper som drabbats värst. Ändå har långtidsarbetslösheten ökat med 25 procent för fastighetsskötare och 30 procent för städare på ett år.

Artikeln publicerades först i Arbetet som också ingår i LO Mediehus.