Obekväm arbetstid är begreppet som betyder jobb på kvällar, veckoslut och andra helger. Den som är schemalagd då och har kollektivavtal får ob-tillägg. En extra ersättning för att jobba när de flesta är lediga.

Midsommar räknas som en storhelg och det betyder högre ob-tillägg i de flesta avtal. Vårens andra röda dagar är däremot som vanliga söndagar, när det kommer till avtalen mellan fack och arbetsgivare.

Högre tillägg i år

Storleken på tillägget och hur det räknas fram skiljer sig åt mellan olika avtal. Fastighets har 17 olika kollektivavtal med de olika arbetsgivarna inom städ, sanering och fastigheter.

Summan har ökat för de allra flesta sedan förra våren. Den försenade avtalsrörelsen blev klar under vintern och nya högre löner gäller i nästan alla branscher. Samma gäller tilläggen för jobb på obekväm arbetstid.

För fönsterputsare börjar nya avtalet dock att gälla först den 1 juni. Det betyder samma helgtillägg som förra året på Kristi himmelsfärd. Däremot har storhelgstillägg höjts och börjar gälla till midsommar.

Detta gäller i några avtal

Fastigo: 78:70 kronor i timmen på helgdagar, midsommarafton inräknad. Samma tillägg klockan 18.00 – 24.00 dagen före helgdag.

Almega specialservice: Vanligt helg-ob 67:07 kronor i timmen, räkna med detta på Kristi himmelsfärd, pingst och nationaldagen. Midsommarhelgen gäller 98:69 kronor i timmen från 06.00 på midsommaraftons morgon till 06.00 morgonen efter midsommardagen.

Almega serviceentreprenad: Vanligt helg-ob är 46:15 kronor i timmen och det gäller även på Kristi himmelsfärd, pingst och nationaldagen. Midsommarhelgen gäller 98:61 kronor i timmen från 06.00 på midsommaraftons morgon till 06.00 morgonen efter midsommardagen.

Arbetsgivaralliansen idrott: Tillägget för jobb på Kristi himmelsfärdsdag, pingst och nationaldagen räknas ut genom att månadslönen divideras med 300. Summan av det blir antalet extra kronor i timmen. På midsommarafton divideras lönen med 150, och den summan blir det högre storhelgstillägget.

KFO Samhall: Från dagen före en helgdag klockan 17:30 till klockan 06:30 dagen efter helgdag är tillägget 46:30 kronor per timme. Detta gäller vid Kristi himmelsfärd, pingst och nationaldagen. På storhelgen midsommar blir tillägget 92:50 kronor per timme.

KFO Folkets hus och parker: Tillägget är 23:58 kronor i timmen på helger. Gäller även storhelgen midsommar.

Almega fönsterputsningsavtalet: Under Kristi himmelsfärdshelgen och pingst gäller gamla avtalet och det vanliga helgtillägget är 45:22 kronor i timmen. Till midsommar har nya avtalet börjat gälla och då blir ob-tillägget 99:21 kronor i timmen under storhelgen.

Almega fastighetsarbetsgivare: 78:50 kronor i timmen under helgdagar som Kristi himmelsfärd, nationaldagen och pingst. Samma gäller på midsommarafton.

Kolla i ditt avtal

Fastighets har 17 kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer. Alla avtalen finns på www.fastighets.se.

Vet du inte vilket avtalsområde du tillhör? Fråga din fackliga företrädare på jobbet eller kontakta ditt regionala Fastighetskontor.