Lagen bestämmer

Rätten till semester regleras i semesterlagen. Där står att alla anställda har rätt till 25 dagars ledighet per år. Huvudsakligen ska semestern tas ut under sommaren – därför har man rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni, juli och augusti. 

Ledighet och lön

Det är skillnad på semesterledighet och semesterlön. Lagen ger alla rätt till ledighet. Men för att du ska få betalt under tiden, det vill säga semesterlön, måste du ha tjänat in pengarna först. Om du inte har gjort det så har du ändå rätt du ta obetald ledighet.  

Semesteråret inte ett vanligt år

Ett semesterår är inte riktigt som ett vanligt år. Semesteråret börjar den 1 april och slutar 31 mars året efter. Året före semesteråret kallas för intjänandeår. Det är då du jobbar in den semesterlön du kan ta ut under semesteråret.

Semestertillägg ger extra

Den som har rätt till betald semester får inte bara ledigt utan också semestertillägg på lönen. Enligt lagen är semesterersättningen 12 procent. Men på en del arbetsplatser är semestertillägget högre, beroende på vilket kollektivavtal som gäller, förklarar Nicklas Nilsson, central ombudsman på Fastighets.

Ledig i höst i stället?

Det är chefen som bestämmer när du ta semester. Det går att ha önskemål, men huvudregeln är under sommaren.

– Det kan vara problematiskt om många vill vänta, för att till exempel vara lediga under ramadan eller jul. Ofta är arbetsgivaren inte ovillig att ge semester andra tider, men det ska förhandlas med det lokala facket, säger ombudsman Nicklas Nilsson på Fastighets.

Om jag blir sjuk på semestern då?

Då ska du sjukanmäla dig till arbetsgivaren. Du kan få ta ut semester en annan gång i stället. Ibland behöver du visa upp ett läkarintyg, till exempel om du blir sjuk utomlands.

Den som spar den har?

Tanken med semester är att den som jobbar ska kunna vara ledig för att återhämta sig. Därför får man inte spara semesterdagar hur man vill.

– Man får spara fem dagar per år under fem år, sedan måste man ta ut dem. Annars kan arbetsgivaren lägga ut tvingande semester. Man tar också en risk om man inte tar ut semesterdagarna – om företaget skulle gå i konkurs så kan man förlora både ledighet och pengar, säger Nicklas Nilsson på Fastighets.

Cash is king?

Nej, inte när det gäller semester. Det går inte att byta ledighet mot pengar.
– Semester ska vara ledighet. Från fackets sida tycker vi att den som vill ha pengar i stället för semester har för lite betalt. Semesterersättningen ska inte fungera som en bank. Däremot är det viktigt att man får ut sin semesterlön ifall man slutar, det har man rätt till, säger Nicklas Nilsson på Fastighets.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring din ledighet ska du vända dig till din lokala fackliga företrädare eller till Fastighets regionkontor.

Visste du det här om semester?

  1. Rätten till semester infördes i svensk lag 1938. Då fick alla som jobbade rätt till två veckors ledighet. Sedan 1978 är det fem veckor som gäller.
  2. Ordet semester kommer från latin och betyder ungefär ”period på sex månader”. På flera andra språk, till exempel engelska och tyska, använder man ordet semester om en termin.
  3. I Sverige har ordet semester använts som ”ledighet från arbete” sedan 1700-talet.

Källor: Semesterlagen, LO, Institutet för språk och folkminnen.