I förra veckan presenterade regeringens utredare sitt förslag om hur hyressättningen ska bli fri i nyproducerade lägenheter, fri för hyresvärden och hyresgästen att komma överens om. Utredningen utgår från överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. En av punkterna i januariavtalet var ”fri hyressättning”, och den var en förutsättning för att C och L skulle släppa fram regeringen.

Justitieminister Morgan Johansson (S) visade en tydlig tveksamhet när han själv redogjorde för förslaget till ny lag. Han betonade att det är ”priset för att behålla det statliga investeringsstödet för hyreslägenheter”.

Fastighets mobiliserar

Ett pris som Fastighets och Hyresgästföreningen inte köper. I morgon, onsdag, håller facket ett öppet och digitalt medlemsmöte för att mobilisera motståndet mot marknadshyror. Hyresgästföreningen är också med.

– Jag är kritisk till själva idén. Fastighetsägarna får absolut makt och hyresgästerna har bara att acceptera den hyra som bestäms, säger Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets.

Han ser framför sig hur fackets medlemmar och andra arbetare tvingas ut från attraktiva lägen i städernas centrala delar. Framför allt tror han att äldre medlemmar måste söka sig mindre bostäder i andra lägen.

Får försöka förhandla själv

Utredningens förslag handlar dock bara om nyproduktion. Hyresvärden bestämmer där hur hög hyran ska vara, men den ska enligt förslaget inte ”väsentligt överstiga” hyran för liknande lägenheter. Hyran får inte höjas mer än en gång per år och ska inte överstiga inflationen i konsumentprisindex, med den nya lagen.

Om en hyresgäst flyttar ut det nybyggda huset och en ny person får lägenheten är det fritt fram för hen att försöka avtala om en annan hyresnivå. Samma gäller från början, för den första hyresgästen.

”Första steget mot marknadshyror”

– Det är en utopi att hyresgästen ska ha något inflytande, säger Magnus Pettersson.

– Jag tror att här bara är första steget mot marknadshyror. De fria hyrorna i nyproduktion kommer få genomslag i det gamla beståndet. Det är bara att titta sig runt omkring och se vad som har hänt i andra länder med fria hyror i nyproduktionen.

Dubbelt hot mot regeringen

Frågan om de fria hyrorna får en fortsättning i politiken. Vänsterpartiet har sedan tidigare hotat att försöka fälla regeringen om det blir aktuellt. Partiledaren Nooshi Dadgostar säger att hotet står kvar. Hon kallar förra veckans utredningsförslag för en katastrof och varnar för kraftigt höjda hyror.

Samtidigt kräver januariavtalets undertecknare Liberalerna och Centern att förslaget ska genomföras – för att låta regeringen sitta kvar.

Justitieminister Morgan Johansson (S) siktar på att riksdagen ska fatta beslut i början av 2022 och att den nya lagen ska gälla från den 1 juli nästa år.

Hyrorna – två modeller i dag

Bruksvärdessystemet är grunden och betyder att hyran ska vara lika hög i olika lägenheter som är likvärdiga.

Hyran baseras då på ett antal faktorer, som fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheter och gemensamma utrymmen och läge.

Hyresnivån bestäms oftast i förhandlingar mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. De förhandlar varje år om hur mycket hyrorna ska ändras (höjas) i olika orter. Om de inte kommer överens kan hyresnämnden pröva hyran.

En hyresgäst är fri att själv försöka förhandla fram sin hyra med hyresvärden.

Presumtionshyra medför redan nu högre hyror i nybyggda bostäder.

Sedan 15 år gäller specialregler för hyran i nyproduktion. Den utgår från byggkostnaderna.

Hur hög presumtionshyran är avgörs från fall till fall, oftast i en förhandling mellan bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. Den gäller i 15 år.

… och förslaget om fria hyror

Det gäller nyproduktion. Cirka en procent av hyreslägenheterna.

Utredningen förslår att hyresvärd och hyresgäst ska få komma överens om hyrans storlek. Därefter ska hyran enbart få höjas en gång om året, med konsumentprisindex. Om förändringar i lägenhetens och områdets attraktionskraft skett ska hyran få höjas mer.

Hyresgästen ska kunna begära att få hyran omprövad av hyresnämnden.