Arbetsmarknad – 8 miljarder extra

Arbetsförmedlingen ska säkra servicen i hela landet – 502 miljoner – och stärka kontrollerna av fristående aktörer – 45 miljoner.

• Matchningstjänster från fristående aktörer ska nå fler arbetssökande – 1,2 miljarder.

• Extratjänster och introduktionsjobb för de som står längst ifrån jobben – 778 miljoner.

• Etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa införs och tillskott till nystartsjobb – 325 miljoner.

• Arbetsmarknadsutbildningar får ett tillskott för att nå fler arbetssökande – 425 miljoner.

• Arbetsmiljöverket får mer pengar, dels för att motverka arbetslivskriminalitet – 10 miljoner, dels för fler inspektioner – 25 miljoner.

• Omställnings- och kompetensstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal – 75 miljoner.

• Arbetskraftsinvandring, Migrationsverket ska motverka missbruk och exploatering – 3,7 miljoner.

Läs också

Ministern inför budgeten: ”Fokus på långtids­arbetslösa”

Läs också

Svenskt Näringsliv sågar regeringens jobbsatsningar

Läs också

AF ska förmedla jobb endast i nödfall

Läs också

Etablerings­jobb – endast för de med kollektivavtal

Socialförsäkringar – 4,3 miljarder extra

• Sjukpenningen får höjt tak, från 8 till 10 prisbasbelopp (483 000 kronor) – 2,6 miljarder.

• Prövningen vid dag 365 i sjukskrivningen blir mer flexibel – 120 miljoner.

• Äldre sjukskrivna undantas från bedömning mot vanligt förekommande arbete – 70 miljoner

• Sjuk- och aktivitetsersättning får höjd garantiersättning, cirka 1 000 kronor mer i månaden – 1,5 miljarder.

Läs också

Regeringen vill höja taket i sjukpenningen

Läs också

Förslag: Fler ska få sjukersättning

Skatter – 10,4 miljarder i sänkningar

• A-kasseavgiften blir avdragsgill med 25 procent – 800 miljoner.

• Sjuk- och aktivitetsersättning får lägre skatt och hamnar på samma nivå som arbetsinkomster – 2,6 miljarder.

• Inkomstskatten sänks, främst för låg- och medelinkomsttagare – 7 miljarder.

Källa: Regeringen

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.