– Dessutom får den omkomnes pappa ett skadestånd på 45 000 kronor som kommer utöver försäkringsersättningen, säger arbetsmiljöåklagare Stefan Edvardsson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Jönköping.

I juni 2020 omkom en 40-årig man i Stigtomta i Sörmland. Han hade varit anställd i många år på företaget som bland annat tillverkar djurfoder. Mannen klämdes till döds vid en robot när han grovstädade lokalerna.

Erkänner brott

I dag, måndag, godkände företagets vd ett strafföreläggande för arbetsmiljöbrott som innefattar vållande till annans död. Straffet är 100 dagsböter á 450 kronor.

–  Summan är praxis för den här typen av brott, säger åklagare Stefan Edvardsson.

Om en misstänkta erkänner ett brott kan åklagare besluta om strafföreläggande i stället för att väcka åtal. Då blir det ingen rättegång. Strafföreläggande är möjligt bara för brott där straffet är böter eller villkorlig dom. 

Förbjöds använda roboten

Ett företag kan dessutom få betala en företagsbot för till exempel arbetsmiljöbrott som begås i företagets verksamhet. Kvarnen i Stigtomta får ett strafföreläggande också när det gäller företagsboten. Boten är två miljoner kronor, även det praxis enligt Stefan Edvardsson.

Efter olyckan förbjöd Arbetsmiljöverket företaget att använda roboten, och hotade med ett vite på 100 000 kronor om det skulle ske. Myndighetens krav var att företaget måste ordna så att anställda inte ska kunna vistas inom robotens arbetsyta när den är i gång.

– Jag var där före Arbetsmiljöverket och såg till att de snabbt fick vet att den roboten inte alls skulle användas, säger åklagaren Stefan Edvardsson.

Försöker komma vidare

Vd:n på företaget vill inte kommentera påföljden eller brottet.

– Vi har jobbat hårt på företaget för att komma vidare efter dödsolyckan, säger han.

Dödsolyckorna och ansvaret

55 personer dog på jobbet 2018, visar en granskning som tidningen Arbetet har gjort.

I 43 av olyckorna kommer det inte kommer riktas krav för arbetsmiljöbrott mot arbetsgivaren.

I 5 av dem pågick fortfarande förundersökning i september 2021.

I 5 fall har arbetsgivaren betalat böter efter strafföreläggande. Mellan två och tre miljoner kronor per företag.

1 dödsolycka prövades i tingsrätten. Domen blev företagsbot samt personliga böter för en chef. Den är överklagad till hovrätten.

1 dödsolycka till prövades i tingsrätten. Domen blev friande. Den är överklagad till hovrätten.