Beredskap är vardag för många inom fastighetsbranschen, året runt. Men under vintern är det extra många som får vara beredda att rycka ut på snöröjning och halkbekämpning.

Fastighetsbolagen löser beredskapen på olika sätt. Och det varierar lite beroende på vad du har för kollektivavtal.

Det största av Fastighets olika avtal i fastighetsbranschen är F-avtalet med Fastigo. Några exempel på arbetsgivare på det avtalet är HSB och Svenska Bostäder. Vissa medlemmar går på Sobonaavtalet, exempelvis många av de som jobbar på stora kommunala bostadsbolag. Andra går på Almega Fastighetsavtal. Det gäller oftast fastighetsskötare, bovärdar med flera på privata fastighetsbolag.

Jour

Jour innebär att du utöver ordinarie arbetstid ska vara på plats på jobbet, beredd att omedelbart rycka in om det behövs. Jour räknas som arbetstid och du får en högre timlön.

Jour får bara användas så mycket som det är absolut nödvändigt – högst 50 timmar under en kalendermånad enligt Arbetstidslagen.

Jour finns i Fastighets kollektivavtal med Sobona. Ersättningen för jour, högst 50 timmar under en kalendermånad, är 30 procent av timlönen. För jourtid därutöver de 50 timmarna är ersättningen 59 procent av timlönen.

Under helger och storhelger blir ersättningen högre.

Beredskap

Beredskap ligger också utanför den ordinarie arbetstiden. Beredskap räknas dock inte som arbetstid och du behöver inte vara på jobbet. Men du måste vara tillgänglig för att snabbt kunna komma in och jobba om det behövs. 

För den tid som du är tillgänglig får du en beredskapsersättning som regleras av ditt kollektivavtal. I exempelvis Sobonaavtalet är ersättningen normalt 14 procent av timlönen. På helger och storhelger blir ersättningen högre.

Beredskap får inte läggas ut på den tid då du ska ha din veckovila. Du ska ha minst 36 timmar sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod.

I Fastighets avtal med Fastigo, F-avtalet, är det reglerat så att en enskild arbetstagare får göra högst sju dagars beredskap åt gången. Det ska vara minst två beredskapsfria veckor mellan varje beredskapsperiod.

Utryckningsersättning

En del fastighetsbolag har inte personal i beredskap under vintermånaderna. I stället kallas ledig personal in för att jobba med exempelvis snöröjning när det behövs. De får då övertidsersättning eller utryckningsersättning. 

Utryckningsersättning utgår enligt F-avtalet till den som inte är i beredskap men som rycker ut på övertid – och inte i direkt anslutning till arbetsdagens början eller slut. I dagsläget är den lägsta utryckningsersättningen 263,23 kronor i F-avtalet. Från den 1 april 2024 höjs den till 273,73 kronor. Det vill säga en procent av månadslönen.

Även i Sobonaavtalet finns det en utryckningsersättning. Den är också en procent av månadslönen, cirka 250 kronor.

Tips: Här finns F-avtalet, Sobonaavtalet och alla andra kollektivavtal som Fastighets har.

Beredskap i F-avtalet Fastigo

Ersättning för beredskapsarbete i kronor/timme
13:84
 vardagar
27:58 lördag, söndag, helgdag samt från kl 20.00 före till 06.00 efter sån dag
41:53 från kl 20.00 dag före nyårs-påsk-pingst-midsommar- och julafton till 06.00 efter sån storhelg

Lägsta utryckningsersättningen är 263,23 kronor.

Gäller från 1 april 2023.