Socialstyrelsen bedömer att gravida som drabbas av covid-19 har en högre risk att föda för tidigt, framför allt i den senare delen av graviditeten. Gravida räknas därför som riskgrupp från graviditetsvecka 20. Som gravid kan du söka graviditetspenning från Försäkringskassan.

I den senare delen av graviditeten ska arbetsgivaren se till så att den gravida inte utsätts för risk att bli smittad av corona. Arbetsgivaren ska utreda om den gravida kan omplaceras och göra andra arbetsuppgifter som inte är lika riskfyllda. Till exempel ordna så att det går att jobba hemifrån.

Du kan ha rätt till graviditetspenning om du inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett mindre riskfyllt arbete, alltså om du stängs av från jobbet för att det inte går att hitta någon lösning som är mindre riskfylld för dig som gravid.

759 kronor per dag

Graviditetspenningen är knappt 80 procent av din lön, max 759 kronor per dag.

Fram till den 30 september 2021 kunde gravida som beviljats graviditetspenning också få ut extra pengar genom en ersättning från försäkringen AGS – försäkringen som LO-medlemmar har i sina kollektivavtal.

Den som tjänade 25 000 kronor i månaden kunde få graviditetspenning på 20 000 kronor, och den kompletterande ersättningen från AGS på 2 500 kronor.

Renée Andersson på LO.

Ingen extra ersättning

De extra pengarna blev möjliga efter en överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Men någon förlängning av detta är inte i sikte, inte ens nu när smittspridningen ökar. Det berättar Renée Andersson, utredare på LO.

– Vi ville redan från början att det skulle vara möjligt för gravida att få ut extra ersättning året ut. När det närmade sig den 30 september tog vi upp frågan med Svenskt Näringsliv. Men de ville inte gå med på en förlängning.

Hänvisar till vaccin

Enligt Renée Andersson sa Svenskt Näringsliv att de inte såg samma behov som tidigare eftersom gravida kan vaccinera sig.

– Svenskt Näringsliv säger att gravida kan vaccinera sig och därmed har ett skydd mot svår sjukdom. Då anser de att det inte finns samma skäl för arbetsgivarna att stänga av gravida från jobbet, säger Renée Andersson på LO.

Vad har ni för argument för att de extra pengarna ska fortsätta finnas?

– Jag tror att det i praktiken ändå förekommer att gravida blir avstängda från jobbet på grund av smittorisk. Trots vaccineringen. Man kan koppla ersättningen enbart till det. Om du har blivit avstängd från jobbet på grund av smittorisk så ska du kunna söka ersättningen.

Fackförbund varnar

Lärarförbundet har varnat för att situationen för gravida i pandemin ”fortfarande är problematisk”. ”Många förbjuds att arbeta från och med vecka 20 och får då ansöka om graviditetspenning. Det gäller även vaccinerade gravida.” skriver förbundet på sin hemsida.

Svenskt Näringsliv vill inte ställa upp på en intervju. Fastighetsfolket har fått ett sms med motiveringen: ”Vi ser inget behov av att förlänga den tidsbegränsade överenskommelsen”.

Vad är AGS?

AGS är en kollektivavtalad försäkring genom Afa försäkring. Den gäller som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan för den som blir sjuk.

Försäkringen börjar gälla om du har varit anställd i 90 dagar och…
… har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan, och
… har varit arbetsför minst 25 procent sedan minst en vecka.