Förbjuden fråga

Vi får då och då höra att unga kvinnor på anställningsintervjuer har fått frågan om de tänker skaffa barn. Och om de i så fall har någon som tar hand om vabben när barnet är sjukt. Detta är inte tillåtet – om arbetsgivaren sedan utgår från svaret och inte anställer den som har tankar på att bli gravid. Arbetsgivaren bryter i det fallet mot diskrimineringslagen.

Måste JAG berätta på anställningsintervjun?

Nej, är du är på en anställningsintervju behöver du inte berätta om du eller din partner är gravid. Om du väljer att göra det och inte får jobbet av just det skälet är det diskriminering, och det är förbjudet i lagen. Den som utsätts kan då få diskrimineringsersättning om det blir ett ärende och en dom i Arbetsdomstolen.

(En del arbetsgivare kan faktiskt tycka att det är skönast att inte veta – för då kan hen inte misstänkas eller anklagas för diskriminering om du inte får jobbet av något annat skäl.)

… men på jobbet då?

Du har ingen skyldighet att säga något på jobbet heller, vare sig det är du eller din partner som väntar barn. Men om du vill vara föräldraledig måste du anmäla det minst två månader i förväg. Då ska du också berätta hur länge du planerar att vara borta från jobbet.

Jag blir så trött!

Då ska du veta att arbetsgivaren är skyldig att se till att du som är gravid kan ta pauser och ligga ner en stund ibland. Det ska finnas ett vilrum med en säng på arbetsplatsen.

Jobbet ändå är för tungt

Så fort din chef får veta att du väntar barn ska hen se till att det görs en riskbedömning. Sedan ska risker som kan vara skadliga för din graviditet eller hälsa tas bort. Det kan handla om att anpassa jobbet så att du undviker till exempel smittor, kemikalier, vibrationer och tunga lyft. Du kan behöva få andra arbetsuppgifter än dina vanliga. Om du själv upptäcker risker så ta upp det med chefen och vänd dig till skyddsombudet om ingenting händer. Arbetsmiljöverket har mycket information om vad som gäller.

… och det finns inget lättare jobb

Om du jobbar på en arbetsplats där det inte finns andra uppgifter att omplaceras till kan du ha rätt till graviditetspenning. Det vill säga ersättning från Försäkringskassan. Den kan vara på deltid eller heltid och du får nästan 80 procent av din lön, men högst 759 kronor per dag. På Försäkringskassans sajt finns detaljerna om vad som gäller.

Får jag göra ultraljud på arbetstid?

Lagen ger dig inte rätt att gå till mödravården på betald arbetstid. Däremot kan båda föräldrarna ta ut föräldradagar (med ersättning från Försäkringskassan) för mödravårdsbesök eller föräldrautbildning.

Om du jobbar på ett kommunalt bostadsbolag och går på Fastighets kollektivavtal med Sobona har du dock rätt att få ledigt med lön för att gå till mödravårdscentralen två gånger under graviditeten. I vissa andra kollektivavtal kan det finnas en öppning trots lite luddigare skrivningar – kolla med din fackrepresentant.

Och sen får jag sämre lönehöjning?

Nej, föräldraledighet ska inte påverka lönesättning eller löneutveckling. Ledigheten får alltså inte göra att den föräldralediga halkar efter i lön i förhållande till arbetskamraterna. När du kommer tillbaka efter föräldraledigheten har du rätt att få tillbaka ditt arbete, eller ett likvärdigt. Du har rätt till samma omfattning som tidigare, liksom samma arbetsinnehåll och rättigheter.

Specialregler under pandemin

Gravida räknas som riskgrupp för covid-19 från graviditetsvecka 20. Om arbetsgivaren inte kan göra arbetet säkert kan du som väntar barn bli sjukskriven och få graviditetspeng från Försäkringskassan från vecka 20. Den som får graviditetspeng av den anledningen har också rätt till extra ersättning från försäkringen AGS. Den gäller på arbetsplatser med kollektivavtal.