UPPDATERING: Sedan den 30 september 2021 går det inte att få ut de extra pengarna. Och någon ny överenskommelse är inte i sikte, säger LO till Fastighetsfolket.


Under den senare halvan av en graviditet måste arbetsgivaren se till att den gravida inte utsätts för risk att bli smittad av coronaviruset. I så fall ska arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning för att se om det finns andra arbetsuppgifter som den gravida kan utföra. Om det inte finns något annat att göra kan den gravida bli sjukskriven med graviditetspenning, som beviljas av Försäkringskassan.

När Försäkringskassan beviljar det går det också att få extra ersättning från den kollektivavtalade AGS-försäkringen. Det har LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om.

Går att söka i efterhand

Det här är en tillfällig ändring som gäller från 1 mars till 30 september. Enligt Renée Andersson, utredare på LO, finns möjlighet till förlängning om smittläget skulle kräva det.

– Det fungerar även att söka retroaktivt, det var viktigt för oss att få in i överenskommelsen, säger hon.

Renée Andersson på LO.

Hur många är det som berörs av det här?

– Det är jättesvårt att säga eftersom arbetsgivaren i vissa fall kan hitta andra arbetsuppgifter. Det går alltså inte att säga att ”om du tillhör den här yrkesgruppen så kommer du att få vara hemma”, säger Renée Andersson.

Hon hoppas att alla som har rätt till ersättning tar kontakt med Afa och ansöker.

Uppdatering: Sedan den 30 september 2021 går det inte att få ut de extra pengarna. Och någon ny överenskommelse är inte i sikte, säger LO till Fastighetsfolket.

Vad är AGS?

AGS är en kollektivavtalad försäkring genom Afa försäkring. Den gäller som ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan för den som blir sjuk.

Försäkringen börjar gälla om du har varit anställd i 90 dagar och…
… har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd av Försäkringskassan, och
… har varit arbetsför minst 25 procent sedan minst en vecka.

Villkoren och nivåerna är samma för gravida som vid annan ersättning från AGS.

Hur mycket pengar kan jag få?

För den som får 80 procent i graviditetspenning från Försäkringskassan blir den extra ersättningen från AGS 12,5 procent av utbetald graviditetspenning.

Det innebär att den som tjänar 25 000 kronor i månaden kan få graviditetspenning på 20 000 kronor, och kompletterande ersättningen från AGS på 2 500 kronor.

Källa: Afa försäkring