Arbetslivet brukar vara i många år, men tiden då barnen är små kommer aldrig tillbaka. Samtidigt har Sverige ett av världens bästa system för föräldrar, menar Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan. Det tycker han att man ska ta vara på som förälder. Inte minst med tanke på att det finns stort utrymme för att lägga upp ledigheten på olika sätt.

– Det finns alla möjligheter att laborera. Den ena föräldern kan till exempel ta måndag–onsdag, den andra resten. Man kan också ta halva dagar var, eller vara hemma samtidigt i upp till 30 dagar.

Niklas Löfgren

1. Börja planera i god tid

Niklas Löfgrens tips till blivande föräldrar är att planera föräldraledigheten i god tid. På Försäkringskassans hemsida finns bra information och hjälpmedel. Bland annat Föräldrakollen, en räknetjänst där man kan fylla i respektive förälders inkomst, samt när och hur mycket var och en vill vara ledig. Då får man fram en automatisk uträkning på vad den samlade inkomsten blir för olika alternativ.

Nya lagar från 1 juli

Nyheter

2. Planera tillsammans

Niklas Löfgren tipsar också om att göra planeringen tillsammans.
– Det tror jag är jätteviktigt. För om den andra föräldern kommer in senare, när allt redan är färdigplanerat, finns risk att båda inte får sina önskemål tillgodosedda.

3. Ekonomi inte allt

En vanlig bild är att det lönar sig mest om den som tjänar minst tar största delen av föräldraledigheten. Men det stämmer inte riktigt, menar Niklas Löfgren.
– Vid små löneskillnader kan det snarare löna sig att dela jämställt.

Dessutom är det värt att väga in andra aspekter än de ekonomiska, tycker Niklas Löfgren.
– För den enskilde tror jag att den största fördelen med att vara hemma tidigt är att man får bra förutsättningar att skapa en bra relation med sitt barn.

4. Missa inte penningtillägg

I många kollektivavtal finns villkor om föräldralön. Det är ett tillägg till föräldrapenningen som betalas av arbetsgivaren och gör att man kommer upp i 90 procent av lönen under sex månader.
För medlemmar i Fastighets och andra LO-förbund gäller att den som vill ha ersättningen behöver ansöka via Afa försäkring.

Goda råd försäkringspengar

Här är försäkrings­pengarna du inte ska missa

Så funkar det

Rickard Fredriksson, drifttekniker på Nyköpingshem och klubbordförande inom Fastighets, har sökt och fått föräldralön när han varit hemma med sina barn. Han är rädd att många missar den möjligheten.
– Är du inte fackligt engagerad kan det vara svårt att känna till. Det är inte så att arbetsgivaren går ut och informerar direkt. Det tycker jag egentligen att de borde göra, säger Rickard Fredriksson.

Din rätt till föräldrapenning

  • Den som blir förälder har rätt till föräldrapenning i 195 dagar (6,5 månad) på en nivå motsvarande 80 procent av lönen, samt 45 dagar på lägstanivå (250 kr per dag). 90 av dagarna är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern.
  • De flesta anställda
har även rätt till så kallad föräldralön, en utfyllnad som tillsammans med föräldrapenningen ger 90 procent av lönen under sex månader.

Dina rättigheter på jobbet

  • Din arbetsgivare kan inte neka dig att vara föräldraledig, men du måste anmäla senast två månader innan du ska börja vara ledig.
  • Enligt lagen får en arbetsgivare inte diskriminera någon som är föräldraledig. Det innebär att du har rätt att behålla dina arbetsuppgifter under föräldraledigheten, och att du har samma rätt till samma löneutveckling som alla andra.
  • Som förälder har du rätt att gå ned till 75 procents arbetstid fram tills barnet fyllt åtta år, utan att du samtidigt behöver ta ut föräldrapenning.