Avdragsgill fackavgift

Mynt

Så mycket lägre blir fackavgiften med avdragsrätt

Nyheter

Från och med 1 juli har du rätt till skatteavdrag på fackavgiften. Det innebär att fackmedlemmar kan dra av 25 procent av medlemsavgiften för ett helt år, om du betalar mer än 400 kronor per år.

En karensdag mindre


Antalet karensdagar för att få arbetslöshetsersättning när man blivit arbetslös går ner från sju till sex dagar.

Fler arbetsplatsinspektioner


Polisen får större befogenhet att besöka arbetsplatser där man misstänker att personer som har fått utvisningsbeslut jobbar. Böter till arbetsgivare som anställt person med utvisningsbeslut ska höjas.

Personalliggare


Städare mår sämst av att gå till jobbet

Arbetsmiljö

Innebär att arbetsgivaren har skyldighet att anteckna, i pappersform eller elektronisk, vilka som jobbar inom verksamheten. Även företagsledare eller hens partner ska stå med. De nya branscher som har skyldighet att ha personalliggare är:

  • Fordonservice
  • Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
  • Kropps- och skönhetsvård

Tryggare premiepensionssystem

Regeringen förbjuder telefonförsäljning inom området samt kräver att fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att ingå avtal.

Prao återinförs

Prao eller arbetslivsorientering ska återinföras. Den ska vara i tio dagar och vara obligatorisk för elever i årskurs åtta och nio.

Mer pengar till sjuka

Taket i sjukförsäkring samt bostadstillägget höjs.

Mer pengar till studenter

För gymnasiestudenter höjs studiestödet med 200 kronor i månaden. För högskolestudenter är det 296 kronor mer i månaden. Höjningen började gälla redan 1 mars, men betalas ut retroaktivt efter 1 juli.