Jag heter Lennart och kallas för Lemmy. Jag är 52 år och vid Fastighets kongress i maj valdes jag till förbundsordförande.

Ett större förtroende är svårt att få. Jag axlar det med största ödmjukhet och ära.

Många har frågat mig vad jag vill.

Svaret är ganska kort: Om fyra år ska vi tillsam­mans ha vänt den negativa utvecklingen. Då ska vi vara 30 000 medlemmar, ha fördubb­lat närvaron på arbetsplatserna, vara minst 20 procent fler förtroendevalda i alla led och ha grundat minst 20 procent fler klubbar. Och när vi samlas till kongressen 2026, då vill jag inte se en enda stol stå tom.

Tillsammans bygger vi framtidens fackförbund

Jag har inte alla svar, det har ingen. Men jag är övertygad om att vi når som allra längst om vi gör det tillsammans. Målen är inte enkla att nå, det kommer att kräva mycket av oss alla. Men jag känner en tillit. Jag tror på oss.

Om bara några månader går vi in i en av­talsrörelse. Jag ser redan nu hur svår den kommer att bli. Världen fattar eld.

De kommer att kräva samma sak som alltid. Nämligen att vi ska ta smällen.

Det på­går krig, spänningar, miljöförstöring, och som fond till detta, skenande rovkapitalism. Samhället sätts under allt hårdare press, med stigande inflation, matpriser och elräkningar. Var hamnar den enskilda i det?

Arbetsgivarna har sitt svar. De kommer att kräva samma sak som alltid. Nämligen att vi ska ta smällen. De kommer att kräva vår del av löneutrymmet, att vi ska täcka upp för de minskade vinsterna. Mitt svar är även här ganska kort: nej!

Vi kommer att klara det!

När vi är starka, blir avtalen starka. Vi kanske inte löser det nästa avtals­rörelse, men vi gör det successivt, när vi blickar framåt och när målen är satta för ett starkare förbund. Vi
är Fastighets. Vi är facket. Tillsam­mans bygger vi framtidens fack­förbund. Jag hoppas att du vill
vara med!