Klimatförändringarna är redan här och i framtiden kommer mer extremt väder att bli vanligare.

Fastighetsägaren har ett stort ansvar för att skydda sin egendom. Det är viktigt att klimatanpassa sin fastighet utifrån de olika situationer som kan uppstå. Hur gör man för att anpassa fastigheter till klimatförändringarna? Här har Fastighetsfolket samlat ihop några tips.

Analysera

Börja med att kartlägga eventuella skador som er fastighet skulle kunna drabbas av. Det kan vara flera olika saker. Hur klarar fastigheten en kraftig värmebölja? Finns det vattendrag i närheten som kan svämma över? Ligger fastigheten vid en sluttning som kan rasa? Hur klarar taket ett mycket intensivt snöoväder?

Fundera sedan på vilka åtgärder som krävs.

Hur skyddar man fastigheten mot skyfall?

Se till att fönster, tak och dörrar är täta. Täta också sprickor i källargolv och takpapp. Installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp. Bygg tak över källartrappor och garageportar. Skydda tegelfasader genom att öka takfoten.

Tänk samtidigt på att fastigheten ska kunna ”andas”. Om huset görs tätare måste ventilationen vara tillräcklig.

Hur skyddar man fastigheten vid värmeböljor?

Vi kan räkna med fler och kraftigare värmeböljor i framtiden. Höga inomhustemperaturer blir snabbt jobbigt för de boende.

Planera för skugga med träd och grönska vid fastigheten. Mer grönska ger samtidigt ett skydd mot översvämningar. Ett annat sätt är att installera solskydd och markiser. 

Tänk på att högre temperaturer och luftfuktighet kan orsaka mögel, fuktskador och röta på vindar, fasader och fundament.

Hur skyddar man fastigheten vid intensivt snöande?

Mer intensiv nederbörd både i form av regn och snö kommer att bli vanligare.

Säkerhetsställ att det finns en beredskap för snöröjning. Värna om de fria ytorna, de behövs som tillfälliga snöupplag. Håll koll på snölasten på tak – SMHI har en tjänst för det. Inspektera tak och konstruktioner, stötta upp vid behov.

Hur skyddar man fastigheten mot ras och jordskred?

Ökande nederbörd och höjda havsnivåer har skapat en ökad risk för erosion och ras. Risken förväntas öka med det förändrade klimatet. Fastigheter som ligger i sluttningar kan drabbas.

Ta reda på om fastigheten ligger inom ett riskområde för ras och skred. Fastigheter längs vattendragen, sjöar och kuster kan vara i riskzonen.

Var uppmärksam på förändringar i slänter eller vid vattendrag, till exempel träd som börjar luta eller jordstycken som börjar glida. Undvika att belasta slänten med till exempel trädgårdsavfall, snöhögar, dagvatten eller tunga föremål som parkerade bilar.

Stabilisera sluttningar genom att plantera djupt rotade träd och buskar. Växtligheten håller samman marken och suger upp vatten och motverkar på så sätt erosion.

Källor: SMHI, Riksbyggen, Fastighetsägarna, MSB